Una sèrie per aprendre català

Una de les dificultats amb què es troben les persones nouvingudes quan arriben a Catalunya és que no parlen ni entenen el català. Part dels adults nouvinguts no estan alfabetitzats o tenen poc bagatge acadèmic i ensenyar-los una segona llengua, sense habilitats escrites de reforç, pot resultar difícil. Pensant en aquest col·lectiu, la Direcció General de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) van crear el curs oral de català Ep! Escolta i parla i ara l’han complementat amb una sèrie de ficció.

Consta de 21 vídeos d’entre un i quatre minuts en què, amb un to proper i amè, es mostren converses de la vida quotidiana la complexitat de les quals augmenta a mesura que avança el curs; els diàlegs són més llargs, les estructures més complexes i el vocabulari utilitzat més ric. Amb aquests diàlegs, es vol donar valor instrumental a la llengua per la via de l’emoció i les relacions personals.

Vídeo de presentació de la minisèrie

Els protagonistes de la sèrie són en Yong que té 18 anys i és xinès; el Mousa en té 17 i és de Nigèria; en Mandeep en té 47 i és un indi sikh; la Karima en té 28 i és de Marràqueix i l’Evelyin en té 42 i és d’Hondures. Tots estan aprenent català i els alumnes s’hi podran sentir identificats amb facilitat, ja que tenen o han tingut experiències vitals similars. Els ajuden en Pol, que té 24 anys i toca en un grup de rock i l’Anna Pi, que en té 72 i és voluntària per la llengua.

Ensenyament adaptat a les noves realitats

La creació de la sèrie respon, entre altres aspectes, a una de les necessitats detectades en l’estudi Èlia, que Política Lingüística va impulsar per adaptar la formació en català de les persones adultes a noves realitats socials. Els guions han estat elaborats pel mateix equip de professionals que va desenvolupar el curs (més informació sobre la formació).

Ep! Escolta i parla el català es va presentar el maig del 2019 per donar resposta a l’increment d’aquests aprenents que tenen dificultat per seguir amb èxit els cursos ordinaris inicials i bàsics que ofereix el CPNL. L’objectiu és que els alumnes tinguin, en acabar, una competència oral equivalent al nivell A2 del Marc Europeu Comú de Referència.

Durant el curs 2019-2020, l’Ep! Escolta i parla s’ha integrat a l’oferta formativa general dels 22 centres del Consorci i s’ha fet el pilotatge dels mòduls 1 i 2 en 21 grups, pels quals han passat 480 alumnes. L’índex de superació del curs ha estat del 89%.

2 Comments Add yours

Deixa un comentari