Afavorir l’autonomia i els drets individuals fonamentals

Personalitzar l’atenció a les persones amb discapacitat física o afectació neurològica per aconseguir una major autonomia personal en el propi entorn i garantir l’exercici dels seus drets fonamentals. Aquest és el doble objectiu del ‘Dispositiu Innovador en Vida Independent i Suports de l’Entorn’, un programa pioner a l’estat espanyol que ha posat en marxa l’Associació de persones amb discapacitat física de Lleida Aspid

Amb aquest nou projecte, en què participen set persones afectades i un equip multidisciplinari, l’entitat vol oferir serveis i suport específics a les necessitats, singularitats i característiques de cada participant, atès que els recursos i dispositius existents avui dia per a aquest col·lectiu poden ser insuficients per garantir i afavorir l’exercici de la pròpia autonomia i independència.

Una qüestió de drets

Organismes internacionals com l’OMS, l’OCDE i la Unió Europea també aposten per una major personalització de les intervencions adreçades a aquest col·lectiu amb sistemes integrats de serveis de proximitat. 

A més, amb aquesta iniciativa, Aspid vol potenciar drets com la llibertat d’elecció, independentment de la discapacitat; el dret a exercir el control sobre la pròpia vida; el dret a la participació en la societat i en la vida comunitària; la possibilitat de gaudir de les llibertats fonamentals i en igualtat de condicions, i el respecte a la pròpia dignitat. 

Atenció interdisciplinària 

Per oferir un servei adaptat i no a la inversa, un equip multidisciplinari (integrat entre d’altres per professionals de la psicologia, la teràpia ocupacional, el treball social i la integració social) acompanya les set persones amb discapacitat en el seu dia a dia en el seu propi entorn, ja sigui al seu domicili o a la comunitat en la qual conviu. 

Així, aquelles que ho necessitin reben suport i orientació psicològica per afrontar amb majors garanties una vida més autònoma; millorar l’accessibilitat de la seva llar i la realització de tasques de la vida diària; i confeccionar un catàleg de serveis de proximitat al domicili que l’ajudin en el dia a dia tan d’Aspid com d’altres empreses i institucions. També podran rebre ajuda per dur a terme altres qüestions com la higiene personal, anar a comprar o participar en activitats socials (cursos al centre cívic o activitats d’oci o lleure), per posar alguns exemples. 

Dues noies celebren una nova fita aconseguida. Foto: Freepik.

El projecte té una durada inicial de dotze mesos i quan acabi el termini s’avaluarà la seva efectivitat i el grau de millora de l’autonomia, la qualitat de vida i la percepció de vida independent de les persones que hi participen. També s’estudiarà la idoneïtat del perfil de l’equip i la metodologia emprada, així com les possibilitats d’aplicació en el futur del servei. 

Deixa un comentari