Transgènere, bifòbia i intersexual ja són al diccionari

Transgènere, bifòbia, cissexual, monofòbia i intersexual són algunes de les catorze noves paraules de l’àmbit LGBTI que des d’aquest octubre incorpora la versió en línia del Diccionari de la llengua catalana, de la qual s’han modificat disset articles més per adaptar-los als temps actuals. Dels nous termes en volem destacar quatre perquè és amb les paraules com expliquem la realitat: 

  • Transgènere: persona que se sent del sexe oposat a aquell al qual pertany biològicament, o que no se sent del sexe al qual pertany biològicament perquè la seva identitat no s’ajusta a les categories tradicionals d’home i dona. També s’han incorporat els termes transfòbia i transgenerisme. 
    A més, s’ha substituït la principal accepció de transgènere (“que se sent del sexe oposat a aquell al qual pertany biològicament”) per: “que dona o vol donar al propi cos l’aparença del cos de l’altre sexe mitjançant operacions o tractaments hormonals”. 
  • Intersexual: persona que presenta caràcters sexuals masculins i femenins. També s’han incorporat els termes intersexualitat i interfòbia. A més, s’ha eliminat l’accepció d’hermafrodita per descriure persones amb genitals dels dos sexes. 
  • Cissexual: persona que se sent del sexe al qual pertany biològicament. També s’han incorporat els termes cissexualitat i cisfòbia. 
  • Monosexual: persona que sent atracció sexual envers individus d’un sol sexe. Ho són tant els homosexuals com els heterosexuals. També s’ha incorporat el terme monosexualitat. A més, s’ha modificat la definició de monofòbia i ja no només significa por d’estar sol sinó també aversió a la monosexualitat o als monosexuals. 

El diccionari inclou tres noves fòbies més: la bifòbia (aversió a la bisexualitat o als bisexuals), l’heterofòbia (a l’heterosexualitat o als heterosexuals) i la lesbofòbia (al lesbianisme o a les lesbianes).  

Pel que fa als disset articles modificats , s’ha inclòs, per exemple, el matís despectiu amb què es fan servir paraules com bardaix (sodomita), invertit (homosexual), hermafrodita (intersexual), gallimarsot (dona que mascleja), i doneta, faldilletes i marieta (home efeminat).  

Destaca també la modificació de la definició d'”heterosexual”, que ja no és qui sent atracció sexual envers “individus de l’altre sexe” sinó per “individus del sexe oposat”. També se n’ha eliminat l’expressió “propi dels heterosexuals” i només s’ha deixat la referència “relatiu o pertanyent als heterosexuals”. 

Instrument per copsar la realitat 

Els nous termes i els canvis de significat dels ja existents es fan servir des de fa temps en l’àmbit LGBTI i el TERMCAT en va recollir molts en el diccionari LGBT, publicat el 2018 i del qual us vam parlar en aquesta entrada. Aquell mateix any, Castelló LGBTI va demanar la revisió dels articles relatius a aquest àmbit a l’Acadèmia Oberta als Mitjans de Comunicació de la Secció Filològica.  

L’Acadèmia és un espai de trobada on acadèmics, lingüistes i periodistes vinculats als mitjans de comunicació en català debaten aspectes lingüístics que els afecten. Aquest fòrum s’ha revelat com una eina útil per copsar l’estat del català als mitjans de comunicació i proporcionar les paraules necessàries per descriure la realitat canviant. 

Deixa un comentari