Joves solidaris en temps de pandèmia

Des de l’esclat de la pandèmia de la COVID-19 hi ha hagut una certa invisibilitat de les persones joves i les seves necessitats en contrast amb altres franges d’edat (persones grans, infants…), accentuada per una l’estigmatització en alguns mitjans de comunicació en que es parlava de les persones joves com a irresponsables a l’hora de mantenir les mesures de protecció. En canvi, s’ha obviat el paper que han tingut moltes persones joves en diferents iniciatives i xarxes ciutadanes solidàries on han estat protagonistes mostrant un alt grau de compromís social.

El XXIIè Fòrum d’Estudis sobre la Joventut, organitzat recentment pel Departament de Treball, Afers Social i Famílies i la Universitat de Lleida, va servir per analitzar l’impacte de la crisi sociosanitària actual en la joventut i estudiar estratègies per revertir l’agreujament de la situació de vulnerabilitat d’aquest segment de població (com, per exemple, l’agudització de les dificultats per emancipar-se). També es va reflexionar sobre l’estigmatització i la invisibilització que pateixen als mitjans, i com un bon acompanyament i educació mediàtica poden ajudar a donar-los visibilitat per mostrar coses positives com les iniciatives solidàries que van impulsar des de la declaració de l’estat d’emergència.

Precisament, la Direcció General de Joventut, mitjançant l’Agència Catalana de la Joventut, hi va presentar el document Experiències de joventut activa en temps de confinament, elaborat per l’associació Col·lectiu i+. La publicació recull una dotzena d’experiències de joves que es van implicar en accions de solidaritat, de manera individual, col·lectiva o a través d’associacions, i mostra la diversitat de joves que les emprenen, tant pel que fa a edats, com orígens, com territoris.

Fragment de la portada de la publicació.

La mostra es va realitzar a partir a partir d’un recull de més d’un centenar de propostes arreu del territori. Un cop seleccionades, es va entrevistar els protagonistes per conèixer les seves experiències però també per saber què opinen dels estereotips que hi ha sobre el jovent i la crisi sanitària, entre altres.

Les experiències seleccionades van recollir iniciatives i projectes en diferents àmbits de la vida i des de diferents perspectives com ara l’impuls de xarxes de suport mutu, cangurs a famílies amb dificultats de conciliació de vida laboral i familiar, compres domiciliàries per a gent gran o amb dependència, o activitats d’entreteniment.

Deixa un comentari