MEDIEM, la comunitat virtual per impulsar la mediació en l’àmbit de l’habitatge

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), adscrita a la Secretaria d’Habitatge i Inclusió Social del Departament de Drets Socials, impulsa la plataforma virtual MEDIEM amb l’objectiu que sigui una xarxa de serveis de mediació en l’àmbit de l’habitatge de Catalunya.

Creada el gener del 2020, s’adreça a professionals i entitats de la mediació en l’àmbit de l’habitatge per facilitar un fòrum obert al debat, fer consultes individualitzades i oferir suport en la tasca que porten a terme. Actualment, compta amb 24 entitats i va sumant noves adhesions progressivament, entre les quals les de col·legis professionals, entitats del tercer sector social i universitats, que aporten el seu bagatge professional i d’investigació a aquests recursos.

Així, el contingut que ofereix MEDIEM és la suma del coneixement i l’experiència dels serveis de mediació municipals, comarcals i de l’AHC, i de les institucions col·laboradores adherides. Hi ha des de notícies, guies o normatives sobre habitatge, fins a una agenda d’esdeveniments i formacions, i un espai virtual de trobada entre tots ells. D’aquesta manera es vol contribuir a prendre millors decisions davant l’ampli ventall de situacions que poden donar-se amb les famílies en risc d’exclusió residencial.

La intervenció social en matèria d’habitatge

Els objectius de MEDIEM són consolidar-se com a referent entre els professionals del sector i fomentar la seva participació, així com difondre la seva tasca social entre aquests i els centres universitaris. Es contribueix d’aquesta manera a la necessitat de promoure un acompanyament i intervenció eficaç dels i les professionals de l’àmbit de l’acció social per fer front a les situacions de vulnerabilitat que desemboquen en dificultats d’accés i manteniment de l’habitatge, desnonaments, etc., que posen en risc el dret fonamental de tota persona a un nivell de vida digna.

En aquest dossier temàtic DIXIT pots trobar tot un recull de recursos per aprofundir sobre aquest tema i conèixer experiències i iniciatives d’èxit.

Deixa un comentari