El joc a la tercera edat 

Jugar ja no és només una activitat d’infants. Els petits són, sens dubte, els reis del joc, una activitat necessària per a desenvolupar-se com a persona, descobrir el seu cos, explorar sensacions i moviments, i assajar situacions futures. A mesura que creixem, continuem jugant, però el joc passa a ser més una activitat d’oci i socialitzadora que d’aprenentatge. Fer-se gran no ha d’implicar perdre les ganes de divertir-se, com va defensar Imma Marín durant la conferència “La importància del joc en les diferents etapes de la vida“. 

A més, quan arribem a la vellesa, el joc torna a prendre importància per al desenvolupament físic i mental. De fet, són molts els estudis científics que demostren que el joc a la tercera edat aporta beneficis físics, psicològics i afectius. Molts d’ells es donaran a conèixer el 24 de febrer a “Els beneficis dels jocs de taula per a les persones grans”, una activitat presencial coorganitzada per DIXIT Girona en què els assistents jugaran a diversos jocs i aprendran a fer-los servir en l’atenció i acompanyament a persones grans. 

Més enllà d’entrenar la memòria 

Les estratègies terapèutiques per evitar l’envelliment del còrtex cerebral solen ser monòtones, motiu pel qual avorreixen als pacients i solen abandonar-les. La gamificació, una tècnica d’aprenentatge que transporta tot el potencial dels jocs a l’àmbit educatiu, serveix per donar resposta a aquest problema, diversificant la teràpia i fent-la més amena.   

Els jocs activen la ment i fomenten la creativitat: haver de pensar en l’ordre dels números o figures en alguns jocs de taula o de cartes, memoritzar seqüències o dissenyar estratègies de joc estimulen el cervell. Aquests processos mentals poden ajudar a evitar o combatre el deteriorament cognitiu i les malalties neurodegeneratives pròpies de la tercera edat. Trobareu nombrosos recursos sobre aquesta qüestió en el dossier temàtic DIXIT “Entrenar la memòria“. 

A més, quan jugar comporta certa activitat física -sempre adaptant-la a les possibilitats dels jugadors-, contribueix a millorar el seu estat físic, especialment el d’aquelles persones amb una vida més sedentària. D’altra banda, els jocs en grup fomenten la sociabilitat i ajuden a combatre la soledat, una situació molt present a les vides de la gent gran; es poden crear vincles, fer noves amistats i fomentar la cooperació amb els altres, si són jocs cooperatius. 

Alhora, la diversió que proporciona el joc augmenta el benestar personal i la felicitat dels qui hi participen. 

One Comment Add yours

Deixa un comentari