Lecxit, llegint per a un futur millor

A Catalunya un de cada set infants finalitza l’Educació Primària sense entendre el que llegeix. Aquest és un factor clau en l’abandonament prematur dels estudis i en la perpetuació de les desigualtats socials. La comprensió lectora és bàsica per a l’aprenentatge i clau per al desenvolupament de pràcticament totes les activitats escolars. 

Però la comprensió lectora és una competència bàsica no només per assolir l’èxit acadèmic, sinó també per a la vida adulta i tenir més oportunitats d’inclusió i participació en la societat. No disposar d’un bon nivell de comprensió lectora pot abocar al fracàs escolar i l’alumne es pot veure privat, en gran mesura, del descobriment personal, de la cultura i de la igualtat d’oportunitats. 

Conscients d’aquesta problemàtica, la Fundació Bofill va posar en marxa Lecxit, un programa d’inclusió social que té per objectiu impulsar l’èxit educatiu a través de la millora de la comprensió lectora. 

Compta amb una xarxa de gairebé 300 centres educatius, biblioteques i entitats socials on més de 1.750 persones voluntàries acompanyen setmana rere setmana un infant durant sessions de lectura. És un projecte pensat per a estudiants d’entre quart i sisè de Primària que ofereix acompanyament lector una hora a la setmana fora de l’horari lectiu. 

La clau és treballar amb els nens i les nenes de forma lúdica i amena, proposant-los lectures en funció dels seus gustos i interessos. Com es crea una mentoria per a cada nen i nena, és més fàcil adaptar el nivell i els llibres de forma individualitzada. Així es crea un hàbit de lectura i, a la vegada, els infants surten orgullosos, segurs i millor preparats per a l’aprenentatge.  

A més, les persones voluntàries estan amb els infants durant tres cursos i creen vincles afectius i de proximitat,  es converteixen en persones properes que els escolten i empatitzen amb ells, millorant amb aquesta relació els aprenentatges que reben. Lecxit també ofereix orientacions i materials a les famílies per implicar-les en la millora dels hàbits lectors, per no deixar la tasca voluntària com una hora solitària i embolcallar-la d’un nou hàbit.  

A l’apartat de Recursos trobareu guies sobre aquest projecte d’inclusió social a través de la lectura. L’última conté idees, recursos i recomanacions per a centres d’educació secundària i professors per participar en el programa, i també n’hi ha per a persones voluntàries o per fer les sessions lectores per internet, entre altres.  

Deixa un comentari