Banc del Moviment, solidaritat veïnal que mou ciutats 

El 2009, en plena crisi econòmica, tres veïns del barri de Porta de Barcelona van posar en marxa un espai d’intercanvi de material ortopèdic per evitar que ningú es quedés a casa per no disposar d’una cadira de rodes, que les persones cuidadores poguessin prendre mal per manca d’un llit articulat o que gent gran deixés de ser autònoma per no tenir un caminador. 

La iniciativa va créixer amb el suport de l’Associació per a la sensibilització envers la discapacitat Nou Barris (ASENDI NB) i el 2014 es va incorporar a aquesta iniciativa comunitària l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, que va cedir un local per a què s’hi fes aquest servei amb el nom de Banc Solidari de Material Ortopèdic (BSMO), i va passar de fer 60 préstecs anuals a gairebé 250.  

Mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Associació Catalana de l’Afectat d’Esclerosi Múltiple, Nexe Fundació i l’Associació per la Vida Independent, el 2017 es converteix en el Banc del Moviment, un servei municipal que ofereix cadires de rodes, caminadors, crosses, llits articulats i altres productes de suport a persones amb discapacitat i/o dificultats de moviment, de totes les edats, residents a Barcelona.  

Amb aquesta entrada de blog volem posar en valor la feina feta per les persones voluntàries que han permès que una petita iniciativa veïnal esdevingués un serveis públic per a tot Barcelona. És un exemple més de la importància de l’acció comunitària en els serveis socials (teniu un dossier temàtic DIXIT sobre aquest binomi). 

Com funciona el Banc del Moviment? 

Aquest servei es manté en marxa gràcies a la solidaritat de la gent, tant de particulars com d’entitats, que donen productes que ja no fan servir perquè altres persones que els necessiten els puguin donar un nou ús. No només és un servei disponible per a persones grans, també hi ha equipament per a nens. 

El Banc del Moviment disposa de dos punts d’atenció a Barcelona: el punt d’atenció BCN Esquerra (gestionat per l’Associació Catalana “La Llar” de l’Afectat d’Esclerosi Múltiple) i el punt d’atenció BCN Dreta (gestionat per l’Associació per la Vida Independent). Les donacions es poden portar a un dels dos punts d’atenció o, segons el tipus de producte, les pot recollir el Banc del Moviment gratuïtament a domicili a Barcelona. 

Quan es rep la donació, els professionals revisen el material, l’homologuen i vetllen perquè se’n faci un bon ús. Si es demana equipament que el Banc del Moviment no té, se’n compra de nou. També ofereix productes tecnològics de suport per a tot tipus de discapacitat, com ara dispositius per a l’ordinador o joguines adaptades. 

Les persones beneficiàries reben els productes que necessiten en préstec per un període inicial de sis mesos, que es pot prorrogar si és necessari. En el moment del préstec, es diposita una fiança solidària, de la qual es descompta una part en concepte de manteniment i la resta es retorna amb la devolució del material. 

Deixa un comentari