La importància de l’ètica en els serveis socials: lliçons apreses convivint amb la pandèmia

Els professionals i les entitats dels serveis socials atenen persones en risc d’exclusió social o dependència que plantegen experiències i situacions molts diverses i complexes,fet que comporta que sovint calgui prendre decisions sobre quina és la millor manera de respectar les diferents voluntats i formes de vida i fins a quin punt fer-ho. 

En una societat on els serveis socials s’allunyen cada vegada més de l’assistencialisme i s’apropen a un model de participació i apoderament centrat en les persones, aquests plantejaments són cada vegada més freqüents. Per això, l’ètica aplicada en els serveis socials és fonamental per resoldre’ls i per anticipar la resposta a possibles circumstàncies de vulnerabilitat i per aconseguir el respecte efectiu dels drets de les persones ateses. 

El pròxim 2 de juny tindrà lloc la IV Jornada sobre l’ètica en els serveis socials de Catalunya organitzada pel Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya. Amb el títol “Conviure amb la pandèmia: lliçons apreses des d’una mirada ètica”, la trobada girarà entorn els aprenentatges que es poden extreure de la gestió de la crisi de la COVID-19 per part dels professionals i de les entitats: es reflexionarà sobre els encerts i els errors d’aquests últims dos anys, s’identificaran aspectes que cal repensar i millorar, es donaran a conèixer experiències d’entitats socials i es presentaran diversos documents elaborats pel Comitè. En aquest enllaç es pot consultar el programa i fer la inscripció.
 

Un fòrum de debat ètic 

El Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya desenvolupa la seva activitat des de l’any 2010. Està integrat per especialistes de les ciències humanes i socials, la salut, l’educació, la justícia i la filosofia, així com per professionals vinculats a l’atenció directa, representants de l’Administració, dels col·legis professionals, d’entitats i d’associacions de persones usuàries i familiars. 

La funció d’aquest organisme, impulsat pel Departament de Drets Socials, és assessorar en la presa de decisions en l’àmbit d’afers socials a totes les persones i entitats implicades en serveis d’intervenció social. El Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya atén consultes de caràcter general relacionades amb l’àmbit dels serveis socials i l’ètica, fetes per col·lectius de professionals, organitzacions i entitats d’atenció a les persones, i també d’entitats de representació de persones ateses. Per a consultes relacionades amb casuístiques particulars, es recomana que aquestes s’adrecin al comitè d’ètica o espai de reflexió d’ètica dels serveis socials (ERESS) que tracti sobre la temàtica que es vol consultar . També es pot visitar la Biblioteca de Casos d’Ètica Aplicada als Serveis Socials que promouen l’Observatori d’Ètica Aplicada de la Fundació Campus Arnau d’Escala i el Comitè d’Ètica dels Serveis Socials per consultar casos que s’han treballat en comitès i espais de reflexió arreu del territori. 

El Comitè també actua com a generador de coneixement i de bones pràctiques, i per fer-ho fomenta la creació d’espais de reflexió ètica en serveis socials a les entitats d’aquest sector. També ho fa recollint al seu web bibliografia, documents i normatives, així com memòries anuals i documents elaborats per a comitès d’ètica i per a espais de reflexió ètica en serveis d’intervenció social. Aquestes recomanacions, documents i informes es poden trobar ordenats a la pàgina de DIXIT dedicada a l’ètica i el Comitè. 

Una de les activitats destacades del Comitè d’Ètica és l’organització de jornades anuals sobre ètic aplicada que hem comentat anteriorment. En aquest apartat del portal DIXIT podeu consultar la documentació i continguts de totes les jornades realitzades fins ara i també reproduir els vídeos de les intervencions que van tenir lloc.  

Biblioteca de casos  

Acabem destacant una iniciativa que s’emmarca en l’activitat del Comitè d’Ètica: l’Observatori d’Ètica Aplicada a l’Acció Social de la Fundació Campus Arnau d’Escala ha posat en marxa una Biblioteca de casos d’ètica aplicada als serveis socials per afavorir l’intercanvi de coneixement i de bones pràctiques. Es tracta d’un repositori que vol esdevenir un referent de consulta per a professionals d’espais o comitès d’ètica en el treball i deliberació de situacions amb problemàtiques ètiques. 

S’hi poden cercar casos filtrant-los per col·lectiu, servei o data, i també participar a la plataforma compartint els casos en què s’ha treballat emplenant un qüestionari en línia. D’aquesta forma, es poden conèixer les problemàtiques ètiques amb què s’han trobat els professionals que treballen en residències per a gent gran, serveis d’infància i serveis socials bàsics d’arreu de Catalunya. Els àmbits que inicialment apareixen en aquest repositori de casos són: famílies, infants, joves, gent gran i persones amb trastorns mentals. 

Deixa un comentari