Els bancs del temps, una alternativa als diners que enforteix la cohesió social  

En un món dominat pels diners, la idea de fer servir una altre moneda en la qual tots som igual de rics sembla una fantasia. Però no ho és. El temps és igual per a tots, indiferentment del nostre capital o estatus social. I en aquesta idea d’intercanvi equivalent es basen els bancs del temps, un banc que funciona sense diners. 

Els bancs del temps promouen l’intercanvi de serveis, habilitats, coneixements, activitats i relacions entre diferents individus usant el temps com a forma de pagament, no importa quin sigui el servei intercanviat. Són una alternativa econòmica social on els membres intercanvien habilitats sense utilitzar diners; únicament es comptabilitzen les hores de servei prestat i rebut. 

Cada hora que una persona usuària ofereix a una altra per a la realització d’un servei o activitat es cobra per mitjà d’un taló de temps que s’ingressa en el seu compte corrent d’hores del banc del temps. Podrà fer servir aquest capital per demanar qualsevol tipus de servei a un altre usuari que figuri al llistat del mateix banc. Així les hores invertides en fer un acte es veuen recompensades amb la mateixa quantitat de temps rebent un servei equivalent. Hora per hora. 

Aquests projectes pretenen fomentar les relacions socials, trencant l’aïllament i la solitud de la vida urbana i al mateix temps oferir oportunitats per resoldre necessitats. A través de l’intercanvi de temps i favors, sorgeixen amistats, les persones sòcies se senten més acompanyades, i es revifa el costum d’ajudar-se entre veïnat.  

D’Estats Units a Catalunya 

L’origen dels bancs del temps es remunta a la dècada dels 80, als Estats Units, on Edgar Cahn va fer servir per primera vegada el concepte de Time Dollar per cobrir certes necessitats de la societat, en què la unitat de valor era el temps. La idea es va estendre per tot el país i va desembarcar a Europa a través del Regne Unit.  

A Catalunya, el primer banc del temps va néixer a finals de 1998 al barri del Guinardó de Barcelona, dins d’un projecte europeu de conciliació de vida laboral i familiar liderat per l’Associació Salut i Família, compartit amb Itàlia i Portugal, comptant amb el suport de l’ajuntament. 

La directora general de l’entitat i presidenta del Consell Assessor per a la Reforma Horària a Catalunya, la metgessa especialista en medicina preventiva i salut pública Elvira Méndez Méndez, va oferir recentment una conferència a DIXIT en què va donar a conèixer els beneficis individuals i comunitaris dels bancs del temps i el seu funcionament. Recupera el vídeo al portal DIXIT

Deixa un comentari