Moment per a la reflexió i el reconeixement de les entitats socials

El desembre és un bon moment per valorar tot allò que tenim –com la salut, la família, els amics o la feina– i per fer balanç de l’any que acaba, especialment quan ha estat un any important. De ben segur ho ha estat per a entitats que han celebrat els 25, 30, 35, 40 i, fins i tot, els 70 anys treballant per millorar la vida dels altres. A continuació, en trobareu algunes d’elles i des de DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials les felicitem i agraïm la seva tasca:

Fundació Maria Raventós 

Aquesta entitat porta 70 anys acollint a dones joves i mares en risc d’exclusió social, ajudant-les a emancipar-se i a que puguin viure de forma autònoma. Tenen 6 programes, en funció del perfil, necessitats i grau d’autonomia de cadascuna de les dones: la residència maternal, que garanteix el suport i l’acompanyament necessari a la mare i a l’infant durant els seus tres primers anys de vida; els habitatges d’inclusió, que proporcionen un habitatge digne i estable a dones perquè consolidin els seus projectes vitals d’autonomia; el Pis NOA, amb noies que provenen de centres de menors tutelats per la Generalitat de Catalunya; l’Espai Banús, un local d’apoderament col·lectiu on les dones poden trobar-se, compartir i sentir-se part activa de la comunitat i del territori; l’Espai maternal, per capacitar a les noves mares; i la mentoria social, per facilitar la creació de nous vincles i promoure relacions de confiança, enfortint la xarxa de suport informal.   

Nexe Fundació 

Des de fa 40 anys Nexe Fundació treballa per millorar la qualitat de vida dels infants amb pluridiscapacitat i la de les seves famílies, així com per defensar el seus drets. Ofereix a nens i nenes amb greus discapacitats l’atenció i el suport que necessiten, i acompanya les famílies perquè puguin compaginar la criança del seu fill amb pluridiscapacitat amb els seus projectes personals i familiars. 

Aquest 2022, DIXIT va organitzar una conferència en què Marta Piña, treballadora social, responsable de l’Àrea de Famílies de Nexe Fundació i mare d’un nen amb pluridiscapacitat, va explicar com les famílies viuen aquest diagnòstic, quines necessitats presenten els infants i el seu entorn (pares, germans i avis), i quines són les pautes per a un bon acompanyament i desenvolupament personal. 

La Fageda 

El 1982, el psicòleg Cristóbal Colón va crear aquesta cooperativa al bell mig de la Garrotxa davant les dificultats per trobar feina que tenien les persones amb trastorns mentals. La fàbrica de iogurts va arrencar amb una quinzena de treballadors, la majoria procedents de l’hospital psiquiàtric de Salt, i avui en dia en són 350, més de la meitat amb malalties mentals, i atén a una vuitantena de persones usuàries en diferents serveis ocupacionals i prelaborals. La Fageda s’ha convertit en un referent d’integració social de persones amb trastorns mentals, i el seu model d’èxit s’estudia en algunes de les universitats i escoles de negoci més importants del món, com IESE, ESADE o, fins i tot, Harvard. 

Banc dels Aliments 

El Banc dels Aliments de Barcelona va néixer el 1987, esdevenint el primer banc d’aliments de l’estat i ha sigut decisiu per estendre l’organització a altres províncies i impulsar la seva federació (FESBAL). Des d’aleshores, i ja han passat 35 anys, recupera aliments que han quedat fora del circuit comercial i els distribueix a les entitats socials adherides, que els reparteixen de manera gratuïta, digna, justa, equitativa i sostenible a persones i famílies en situació de pobresa i a menjadors socials. Un exemple és el del Programa Gestió Alimentària de l’Ajuntament de Reus, un projecte local de treball en xarxa per a la inclusió que va centrar aquesta conferència. 

El magatzem també s’omple gràcies a les donacions d’empreses i particulars, i a jornades com El Gran Recapte.

Fundació DAU  

Aquesta entitat treballa des de fa 30 anys a per garantir la igualtat d’oportunitats laborals per a les persones amb problemes de salut mental, per millorar la seva qualitat de vida, autoestima i autonomia a través de la inserció sociolaboral. Ho fa oferint accions formatives i acompanyament personalitzat a persones amb trastorns mentals, però també buscant sinèrgies amb empreses, entitats, administracions i famílies.  

La Confederació 

La Confederació és l’organització empresarial impulsada pel Tercer Sector Social de Catalunya. Agrupa prop de 1.200 entitats no lucratives, com associacions, cooperatives d’iniciativa social i fundacions, que presten serveis socials i d’atenció a les persones a Catalunya. Des de fa 25 anys representen el sector, fan incidència política, signen convenis i ofereixen assessorament legal i formació per a professionals del tercer sector. 

Deixa un comentari