Aules per acompanyar l’alumnat amb malalties mentals

Els infants amb trastorns de salut mental aprenen de forma i a un ritme diferents a la resta de companys de classe, fet que pot generar problemes tant d’estudis com d’integració. Les Aules Integrals de Suport (AIS) sorgeixen per donar-los resposta. Són recursos educatius i terapèutics que proporcionen, de forma temporal, una atenció integral i intensiva a alumnes amb necessitats educatives especials associades a trastorns mentals greus. 

S’adreça a infants i joves d’entre 6 i 16 anys amb trastorns de salut mentals com, per exemple, els d’espectre autista (TEA), que els dificulten seguir els aprenentatges en una aula ordinària. Fins que es va crear aquest recurs el 2019 després de diverses proves pilot –la primera d’elles a Mollet del Vallès el 2013-, molts d’aquests estudiants presentaven llargs períodes d’absentisme perquè eren expulsats de les escoles o instituts, ja que els professors prenien estratègies de càstig que no resulten efectives.  

En una aula ordinària, que un alumne s’enfadi o es frustri, colpegi la taula, cridi o llenci un objecte és motiu d’expulsió per garantir el bon funcionament global de la classe. En canvi, a les AIS es busca  canalitzar aquest comportament i donar eines als infants per comprendre’s i evitar aquestes reaccions en un futur. Com l’objectiu final de les AIS és el retorn a les aules ordinàries, l’alumnat atès hi pot passar un màxim de dos cursos, però sempre s’intenta que la seva estada sigui el més curta possible, és a dir, quan assoleixen un equilibri emocional i recursos personals suficients.  

A la quarantena d’Aules Integrals de Suport que hi ha actualment, el pla d’acompanyament és individualitzat i inclou les actuacions educatives, les terapèutiques i els indicadors d’avaluació, que són revisats de manera sistemàtica per professionals de l’equip de l’aula integral de suport, amb la participació de l’alumne i la seva família. 

La tornada de l’alumne al centre escolar és gradual per garantir un acompanyament de l’alumne en el procés d’adaptació i de retorn al centre educatiu, i una col·laboració estreta amb els docents que el tindran al seu càrrec. A més, mentre l’alumne és a l’AIS, els mestres del centre ordinari també reben eines i consells per saber com gestionar els casos d’estudiants amb malalties de salut mental. 

Sobre la inclusió d’alumnat amb dificultats d’aprenentatge (i també d’estudiants amb discapacitat), en va parlar en aquesta conferència DIXIT Noemí Santiveri, diplomada en Magisteri, professora del Departament de Pedagogia Aplicada i portaveu de la Plataforma per una Escola Inclusiva a Catalunya. Durant la xerrada, va reflexionar sobre els obstacles amb què topa el model actual i el paper que juguen administracions i famílies per seguir avançant cap una escola inclusiva. 

Deixa un comentari