Entendre el món FàcilMent

Els missatges de les administracions i de les empreses no sempre són assequibles per a tothom. Hi ha persones amb dificultats de comprensió, com ara trastorns de l’aprenentatge, trastorns del llenguatge, discapacitat intel·lectual, trastorns de l’espectre autista, entre d’altres. Quan el món és fàcil d’entendre, totes les persones poden prendre les seves pròpies decisions i viure amb plenitud. 

Per ajudar a fer el món més entenedor, el Grup Cooperatiu TEB, que treballa perquè les persones amb discapacitat intel·lectual puguin tenir una feina i una vida dignes, ha posat en marxa FàcilMent, el primer servei de comunicació clara i fàcil. Els seus treballadors, persones amb discapacitat intel·lectual, validen els documents i comproven si són de lectura fàcil o no.  

La lectura fàcil es caracteritza per tenir una estructura clara i senzilla, utilitzar un vocabulari senzill i comprensible, frases curtes i directes, i evitar tecnicismes o llenguatge ambigu. A més, sovint s’acompanya de suports visuals, com ara imatges o gràfics, per facilitar la comprensió. 

A través de Fàcilment, TEB vol ajudar les empreses i les administracions a comunicar-se de manera més planera amb les persones amb discapacitat intel·lectual, gent gran i altres col·lectius amb dificultats de comprensió lectora com ara les persones nouvingudes que no dominen l’idioma, a més de donar una feina digna i integradora a persones amb discapacitat intel·lectual. 

Gràcies a la seva feina, es poden posar a l’abast de la ciutadania documents en lectura fàcil sobre drets laborals i cooperatius, guies d’inserció laboral… però també novetats editorials i notícies d’actualitat, com les que es publiquen a Infofàcil, una nova secció del diari digital Crític. 

Si vols saber-ne més sobre aquesta metodologia d’escriptura, a DIXIT tenim disponible per a demanar en préstec el manual de “El llenguatge planer i la Lectura Fàcil: la informació a l’abast de tothom II”, un llibre per redactar textos que tothom pugui comprendre, fomentant així la seva autonomia, la presa de decisions informades i la seva participació social. 

L’administració catalana promou l’ús d’una comunicació clara i accessible  i ofereix recursos i tècniques que fer-la factible, com ensenyar quin vocabulari s’ha d’utilitzar, com estructurar la informació i ordenar els conceptes per a una bona transmissió del missatge o fer un bon disseny. Per la seva banda, Dincat ha publicat una guia d’estudi per a persones amb discapacitat intel·lectual que volen aprendre a validar la comprensió d’un text adaptat a lectura fàcil.

Deixa un comentari