#LecturesDIXIT: Envellir saludablement

Amb els avenços mèdics i socials, cada vegada més gent arriba a la vellesa en millors condicions. Però un envelliment saludable no només depèn de factors físics i biològics, sinó també de factors psicològics, anímics, socials i emocionals. Per aconseguir aquest propòsit, us proposem una sèrie de llibres per aconseguir un envelliment positiu i saludable. 

Tots els títols són disponibles a DIXIT i els podeu reservar en préstec emplenant aquest formulari i recollir-los al centre DIXIT més proper, igual que les publicacions escrites en primera persona sobre  gent gran. Al portal DIXIT trobareu altres recursos relacionats com una conferència DIXIT sobre aprenentatge digital intergeneracional o els dossier temàtics sobre sexualitat en la vellesa o sobre com entrenar les capacitats cognitives

Calidad de vida y bienestar en la vejez  

Els psicòlegs i investigadors Carlos Freire i María del Mar Ferradás ofereixen una visió positiva i optimista del fet de fer-se gran, analitzant la importància de l’acceptació, l’autonomia, les relacions positives amb altres persones, els objectius i els projectes vitals de cada persona. L’enfocament psicopedagògic adoptat en aquesta obra fa d’ella una eina de suport per a la docència, però la seva claredat expositiva i el llenguatge senzill la fan atractiva per a totes aquelles persones interessades en aquesta etapa del cicle vital on trobar consells i pautes sobre com augmentar la qualitat de vida durant la vellesa.  

L’envelliment actiu en els programes que pal·lien l’aïllament de les persones grans  

Aquest estudi analitza com les relacions intergeneracionals impacten en l’envelliment actiu en el marc de programes orientats a pal·liar l’aïllament i la soledat no volguda de les persones grans. La investigació ha estat elaborada per la Fundació Pere Tarrés per encàrrec de la Fundació Cuberes-Donlo, que treballa per millorar la qualitat de vida de la gent més gran en l’estudi i la promoció de la intergeneracionalitat i l’envelliment actiu. 

Libro verde sobre el envejecimiento: fomentar la solidaridad y la responsabilidad entre generaciones 

Aquest text de la Comissió Europea exposa els desafiaments i les oportunitats que planteja l’envelliment de la població i reflexiona sobre com anticipar-se i donar resposta a les repercussions socioeconòmiques futures. També hi podem trobar els resultats d’una consulta pública de dotze setmanes de duració  amb l’objectiu de fomentar la participació entre la població i incloure’n les contribucions per a la tasca futura de promoció de l’envelliment actiu i saludable.  

Envejecer con resiliencia  

Psicòlegs, neuròlegs, psiquiatres, geriatres i fins i tot, un veterinari, signen aquest assaig que s’endinsa en els processos de l’envelliment i que posa en valor la resiliència com a factor protector del benestar psíquic i emocional. La capacitat de mantenir i refer l’entorn social per evitar l’aïllament, la creativitat i l’humor són alguns dels recursos que afavoreixen la resiliència. Els autors també aborden la pèrdua de memòria i la gestió dels records, així com les situacions de malaltia o dependència.  

Envejecimiento activo y empoderamiento: una experiencia basada en un programa de entrenamiento de memoria 

Aquesta obra de Cristina Vidal presenta una experiència centrada en l’entrenament de la memòria com a motor de l’apoderament de les persones grans donat que potencia el seu benestar i les seves competències personals, socials i relacionals. També conté una relació d’activitats i d’instruments d’avaluació per a tenir consciència de l’envelliment que s’està fent.  

Envejecimiento saludable  

Les infermeres i investigadores Inés María Comino i Clara Sánchez reflexionen sobre el fet d’envellir, ofereixen informació fiable sobre la prevenció i promoció de la salut, així com orientacions per afrontar l’envelliment de la millor manera possible i amb objectivitat. 

Deixa un comentari