Les conferències amb més espectadors

DIXIT organitza al llarg del curs conferències sobre temes d’interès per als i les professionals dels serveis socials. Són totalment gratuïtes i la gran majoria són en línia i s’enregistren. Trobaràs els vídeos, fotografies i els materials de suport utilitzats pels conferenciants a l’apartat DIXIT TV del portal. 

Durant el primer semestre de l’any, se n’han celebrat 25 i hi ha assistit més de 2.200 persones. A més, els vídeos, que es poden veure al canal de Youtube de DIXIT, han rebut gairebé 3.400 visualitzacions. A continuació, trobareu les xerrades que més interès han despertat aquest 2023.

El model Family Group Conference: una mirada comunitària en la intervenció social amb famílies 

DIXIT va organitzar una xerrada per conèixer aquest model d’atenció dels serveis socials sorgit a Nova Zelanda i que ja s’està fent servir a molts països. La conferència va anar a càrrec de Paul Nixon, treballador social i consultor internacional especialista en aquest model, qui va explicar les possibilitats que ofereix aquest nou paradigma d’intervenció social aplicat als serveis socials.

  

Fonaments bàsics per a la comprensió, l’acompanyament i la prevenció de la conducta suïcida en la infància i l’adolescència 

A Catalunya, el suïcidi és la primera causa de mort en persones entre els 15 i els 34 anys. Es pot prevenir des dels serveis socials? Com es poden identificar els joves amb risc de suïcidi? Com poden els i les professionals acompanyar les famílies amb fills o filles amb pensaments o conductes suïcides?  Per oferir algunes respostes a aquests interrogants, DIXIT va organitzar aquesta conferència a càrrec del psicòleg clínic Francisco Villar, coordinador del programa d’atenció a la conducta suïcida del menor de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. 

Acompanyar a qui ocupa el rol d’agressor/a en situacions de bullying, eines per a l’acompanyament a les famílies 

En aquesta conferència es van proporcionar pautes i recursos als i les professionals dels serveis socials que els seran d’utilitzat per aconseguir una resposta corresponsabilitzadora de les famílies amb fills o filles que exerceixen violència i que puguin ajudar-los a transitar del rol disruptiu al rol saludable, a reparar el dolor causat i restaurar el benestar del cercle de l’agressor/a. L’activitat va anar a càrrec de Ramiro A. Ortegón, expert en maltractament infantil i president de la plataforma PDA Bullying.  

DIXIT va oferir una segona part centrada en l’acompanyament emocional dels agressors perquè deixin d’exercir aquest tipus de violència, que podeu recuperar aquí

Alteració de la conducta o interpretació errònia dels estímuls? Com acompanyar les persones amb alteracions sensorials? 

Un dels grans reptes en l’atenció a les persones amb alteracions sensorials és evitar l’aïllament social. Elisenda García, fisioterapeuta de Villablanca Serveis Assistencials de Reus, va compartir el model d’intervenció que utilitzen, centrat en l’estimulació multisensorial de les persones amb discapacitat ateses, així com eines per identificar si una persona presenta conductes desajustades i pot tenir problemes d’integració. 

Intel·ligència emocional i ètica professional 

La intel·ligència emocional és la capacitat de reconèixer els sentiments propis i els dels altres, i de gestionar les relacions amb els demés. DIXIT Lleida va preparar aquesta conferència en la qual Manel Güell, formador i consultor, va explicar com aquesta habilitat pot millorar la intervenció social i l’aplicació de l’ètica professional en consonància amb l’ètica de l’organització. 

Deixa un comentari