Els dossiers temàtics més consultats 

DIXIT elabora mensualment dossiers temàtics sobre temes d’actualitat vinculats a l’àmbit dels serveis socials. Els dossiers temàtics inclouen referències bibliogràfiques de monografies, articles de revistes especialitzades, normatives, recursos audiovisuals i enllaços a webs d’interès, entre altres. Tots els documents referenciats estan disponibles per a consulta i préstec als centres DIXIT. Els més consultats durant els últims dotze mesos han estat: 

Bullying i ciberbullying

L’assetjament i el ciberassetjament escolars són dos tipus de violència i maltractament en les relacions d’infants i d’adolescents que es caracteritzen per ser intencionats i recurrents i que deixen a la víctima indefensa davant un agressor que té més poder físic, psicològic o social. Aquest dossier presenta un recull  de bibliografia, recursos i entitats que desenvolupen programes de prevenció i d’intervenció amb agressors, víctimes i famílies, dins i fora de l’àmbit escolar. 

Salut mental i pandèmia  

Les mesures adoptades per fer front a la COVID-19 van afectar negativament en la salut mental i el benestar emocional de la població, especialment de la més jove. Aquest dossier recull estudis i assajos sobre la qüestió, així com eines de suport per als infants i joves que pateixen algun tipus de trastorn mental a conseqüència de la pandèmia i el confinament. 

La soledat en la vellesa

La lluita contra la soledat no volguda ha esdevingut una prioritat de governs i entitats que duen a terme polítiques i iniciatives per afavorir i enfortir els vincles socials i la cura en la comunitat. Un dels col·lectius més afectats és el de les persones grans que pateixen situacions de soledat no volguda que pot afectar negativament el seu benestar i el seu procés vital d’envelliment. Estudis diversos mostren que quan més àmplies són les relacions socials, més sanes i felices són les persones en la vellesa. 

Edatisme 

El terme edatisme defineix la discriminació per motius d’edat que pateixen les persones grans. És una forma de maltractament subtil, però força generalitzada en molts aspectes de la vida que suposa una vulneració dels seus drets. Conèixer les formes diverses de discriminació que conformen aquest fenomen és el punt de partida per combatre’l i millorar les condicions de vida de la gent gran. 

Ciutats cuidadores 

El concepte “ciutat cuidadora” defineix un municipi que reconeix el valor social de la cura de les persones i de les relacions interpersonals, un habitat respectuós i amable amb els seus habitants que té en compte les seves necessitats i el seu benestar. Experiències com els bancs del temps, els camins escolars, les àrees de joc inclusiu, els grups d’ajuda mútua, les iniciatives per combatre la soledat no desitjada, les zones d’esbarjo, etc., en són alguns exemples que tenen en comú la posada en valor de la comunitat, la participació social i el bé comú. 

Deixa un comentari