Art per pintar el dolor

Els pacients en cures pal·liatives no només tenen necessitats mèdiques; en molts casos les necessitats també són emocionals. L’art pal·liatiu intenta donar una sortida als sentiments i pensaments de les persones que pateixen malalties greus, incurables o terminals, així com proporcionar suport als seus familiars i intentar reduir el dolor d’una malaltia a través de l’expressió artística.  

A través de la pintura, la costura, l’escultura o l’escriptura, les persones que es troben en aquestes situacions i el seu entorn poden mostrar tot allò que els costa verbalitzar per por o angoixa. L’objectiu de l’art pal·liatiu no és curar la malaltia, sinó alleujar els símptomes, el dolor i el patiment emocional del pacient durant el final de la vida. 

La fundació Artepaliativo, creada el 2016 i Premi Social Princesa de Girona 2023, realitza tallers grupals a hospitals com Sant Joan de Déu, el Pediatric Cancer Center de Barcelona o l’Hospital de Terrassa. També duu a terme sessions individuals a les habitacions d’aquests i altres centres, així com en residències i domicilis. Els seus tallers es basen en la llibertat, el respecte i la cura sobre la base de l’artteràpia, el counselling (assistir a persones que travessen conflictes, crisis, o que busquen un benestar o integració personal), l’educació social i les belles arts.  

Els tallers d’aquesta entitat catalana, que l’any passat va atendre 2.500 persones, s’adapten a les habilitats, necessitats i interessos de la persona, i poden ser abraçar qualsevol branca de l’art, des de la música o la pintura, passant per l’escriptura, la fotografia o l’escultura. Els materials per treballar són molt diversos: pintures, papers de colors, objectes naturals, fustes, teles, plomes… Però més enllà del resultat final, les sessions se centren en el procés del pacient i li faciliten expressar emocions complicades de comunicar amb paraules. 

Si al pacient no li ve de gust treballar amb els materials proposats, no fer res, també és respectable i molt valuós, sobretot en un context en el qual pràcticament s’ha perdut tota l’autonomia. En aquests casos s’ofereix parlar, escriure, acariciar amb una ploma, tocar objectes naturals o ajudar a recordar, entre altres. 

La fundació també ofereix formacions introductòries i especialitzades per endinsar-se en l’art pal·liatiu adreçades a persones que acompanyen processos de malaltia greu o terminal, ja siguin professionals, familiars, persones cuidadores o voluntàries. 

Deixa un comentari