10 diccionaris en línia del TERMCAT de l’àmbit d’afers socials

El TERMCAT és el centre de terminologia de la llengua catalana i, entre d’altres funcions, s’ocupa de posar en marxa productes terminològics, normalitzar neologismes i garantir la disponibilitat de termes catalans en un gran número de sectors del coneixement. Des de la seva creació el 1985, per la Generalitat de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans, aquest organisme ha elaborat multitud de diccionaris, vocabularis o reculls de terminologia en diferents àrees temàtiques com les ciències humanes, les ciències de la vida i de la salut o els esports, i des de fa uns anys, molts d’ells estan disponibles en línia.

En aquesta entrada de blog fem un recull de deu diccionaris en línia elaborats pel TERMCAT de l’àmbit afers socials. Un recurs de gran valor per a professionals i estudiants del sector sobretot a l’hora de fer tasques de recerca, investigació i docència:

1. Diccionari de serveis socials

L’obra recull uns 900 termes relatius als serveis socials i vol ser una eina pràctica de referència per a totes les persones que treballen en el món dels serveis socials. Cada terme inclou la denominació catalana, els equivalents en castellà (algunes fitxes contenen també equivalents en anglès i francès), la definició i, sovint també, notes explicatives.

Aquest diccionari és la versió en línia del Diccionari de serveis socials, un projecte conjunt entre el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i el Centre de Terminologia TERMCAT que sistematitza la terminologia d’aquest àmbit en català.

2. Terminologia de l’atenció integrada

Aquesta terminologia, que inclou 75 termes, ha estat elaborada conjuntament pel TERMCAT i el Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS) amb l’objectiu de posar les bases d’aquest nou model d’atenció social i sanitària unificant diversos punts de vista en una sola visió. Per això, un gran nombre d’experts procedents de diferents àmbits, serveis i nivells d’atenció ha participat en diverses fases de l’elaboració d’aquest recull terminològic.

L’atenció integrada és un nou model d’atenció que s’està construint i implantant de manera pionera a Catalunya de la mà del PIAISS, basat en la unificació dels serveis socials i sanitaris, amb la finalitat de garantir una atenció integrada de les diferents necessitats de les persones. Per a més informació sobre l’atenció integral social i sanitària podeu consultar el dossier temàtic elaborat per DIXIT el juliol de 2017.

3. Diccionari de cooperació al desenvolupament

El diccionari té la intenció de ser una eina pràctica de referència per a tothom que participa en la cooperació al desenvolupament. Incorpora un centenar de termes amb les denominacions en català, una definició, els equivalents en castellà, francès i anglès i, si escau, notes complementàries. En l’elaboració d’aquest recurs, el TERMCAT ha comptat amb l’assessorament de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament, i amb el suport del Govern d’Andorra.

4. Terminologia de les migracions

Es tracta d’un recull 112 termes relacionats amb els moviments migratoris, com ara tipus de desplaçaments, situacions en què es poden trobar les persones migrants o els efectes de les migracions. Cada fitxa terminològica conté una denominació catalana; sinònims, si n’hi ha; equivalents en castellà, francès i anglès; definició, i notes explicatives o exemplificadores.

Una vintena dels termes que s’inclouen en aquest diccionari han requerit un estudi aprofundit, ja sigui perquè presentaven algun problema denominatiu o bé perquè eren complexos des d’un punt de vista conceptual. Podeu consultar-los tots en aquest enllaç.

5. Diccionari de religions

Aquest diccionari en línia abasta fins a 1.604 denominacions catalanes que corresponen a 1.427 conceptes diferents. Cada terme s’assigna a una o més d’una de les tradicions religioses amb més presència a Catalunya (bahaisme, budisme, catolicisme, cristianisme ortodox, hinduisme, islam, jainisme, judaisme, protestantisme, sikhisme i zoroastrisme), a banda d’altres agrupacions que han semblat útils (esglésies lliures, noves religions, religions indígenes, religions de la Xina i el Japó). Alguns termes s’han assignat a àrees transversals com ara ciències de la religió i termes seculars.

6. Terminologia de la cronicitat

Tot i que aquest diccionari en línia pertany a l’àmbit de la salut, l’hem afegit al recull per les afectacions que té la cronicitat en el col·lectiu de persones grans. L’eina incorpora 80 termes de l’àmbit de l’atenció i la prevenció de la cronicitat, resultat del treball conjunt i del consens terminològic formalitzat entre els professionals del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat del Departament de Salut i el TERMCAT.

7. Vocabulari multilingüe de la sida

Aquest diccionari recull més de 400 termes relatius a la infecció pel VIH i la sida que s’utilitzen habitualment en l’àmbit assistencial. S’hi poden trobar termes relacionats amb les característiques biològiques del VIH, amb aspectes epidemiològics i clínics de la infecció pel VIH i la sida o amb el tractament de la malaltia.

8. Terminologia dels drets humans

Aquesta terminologia aplega, en 129 termes, els principals drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals, així com els drets col·lectius i les llibertats fonamentals de les persones. També inclou algunes violacions greus dels drets humans. Cada fitxa terminològica conté una denominació catalana; sinònims, si n’hi ha; equivalents en castellà, francès i anglès; definició, i algunes notes explicatives o exemplificadores.

9. Vocabulari de la responsabilitat social

El vocabulari recull un total de 36 termes amb les denominacions i la definició en català, els equivalents en castellà, francès, anglès i alemany, i, en alguns casos, aclariments conceptuals o notes d’exemple. Per a l’elaboració d’aquest vocabulari s’ha comptat amb l’assessorament de Josep Maria Canyelles, especialista en responsabilitat social. Podeu consultar tots els termes en aquest enllaç.

10. Diccionari LGBT

Finalitzem aquest recull amb una de les darreres novetats del TERMCAT: el diccionari LGBT.  Es tracta d’un recull amb més de 350 termes relatius a l’àmbit LGBTI, és a dir, al col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, que incorpora terminologia vinculada amb l’orientació sexual, la identitat sexual i de gènere, la sexualitat i la relació d’aquest col·lectiu amb la societat (activisme, drets i família, oci, etc.). En aquest blog l’hi vam dedicar una entrada amb motiu de la seva presentació.

Noves realitats, noves paraules

Les llengües estan vives: apareixen nous termes i paraules ja existents prenen nous significats. Alguns acaben incorporant-se al diccionari amb el temps però d’altres no, encara que envelleixin i siguin correctes. Anticapitalista, biocombustible, bombolla immobiliària, canvi climàtic, ciberatac, gihadisme, mileurista, nanopartícula, obsolescència programada, prima de risc, superilla, troica, xatejar… Són només alguns exemples que podeu trobar en aquesta llista.

Evidentment, també n’hi ha de vinculats als afers socials. En el seu dia paraules com banc d’aliments, copagament, teixit social, teleassistència, tetraplègic o tercer sector van ser neologismes. N’hi ha que són força noves i de plena actualitat com sensellarisme o migrants. Algunes pràcticament només les fan servir els professionals com resiliència, comorbiditat o modelatge, mentre que d’altres són en boca de tothom perquè apareixen constantment als mitjans de comunicació com economia col·laborativa, islamofòbia, mediar o microdonacions.

L’aparició de noves paraules està estretament lligada als canvis socials, tecnològics, etc. Per exemple, en els darrers mesos i anys, el feminisme ha motivat el naixement de noves paraules: hipersexualització del cos, micromasclisme, feminicidis, drets reproductius, fal·locentrisme, sostres de vidre, terra enganxós, bretxa salarial… i sororitat –la relació de solidaritat entre dones basada en motius socials, ètics i emocionals, i que va ser triada neologisme de 2018–, són només alguns exemples i també ho van ser en el seu dia les diferents formes de violència que pateixen (de gènere, masclista o domèstica).

Els canvis familiars també han generat força neologismes i ara parlem de famílies monoparentals, homoparentals i reconstituïdes, així com de la semiconvivència (que substitueix el manlleu living apart together) i de les relacions de poliamor. Però canviar una paraula no capgira la realitat; de vegades es modifica la forma de descriure les coses per promoure un canvi de mentalitat general i això passa més freqüentment amb col·lectius històricament discriminats com, per exemple, el de les persones amb discapacitat. Des de fa un temps també s’utilitza l’expressió diversitat funcional, tot i que no hi ha prou consens en el sector.

Qui dona el vistiplau als neologismes?

Proposar alternatives en català i adaptacions a la nostra llengua, normalitzar manlleus (paraules d’altres idiomes) i crear nous mots són algunes de les funcions del TERMCAT, el Centre de Terminologia que depèn del Departament de Cultura i l’Institut d’Estudis Catalans. L’objectiu és augmentar el cabal lèxic del català i poder donar nom a les noves realitats que cal expressar: des de les més quotidianes i populars, com la gastronomia o els esports, fins a les més especialitzades, com la nanotecnologia o la biomedicina.

Tots els neologismes es recullen a la Neoloteca, un diccionari en línia que l’1 de març va celebrar el seu vintè aniversari amb 11.191 entrades. En total, hi ha 9.144 neologismes especialitzats catalans aprovats pel Consell Supervisor del TERMCAT, amb la corresponent definició i les equivalències en altres llengües (13.608 en castellà, 11.880 en francès, 12.764 en anglès i en menor quantitat en altres llengües com l’alemany, l’italià, el llatí per als noms científics, etc.).

La Neoloteca ha estat la via d’entrada i consolidació de termes d’ús ben popular com navegador, web, programari, sida, antiretroviral, màrqueting, veganisme, mosquit tigre, museïtzació, falàfel o xauarma. Fins i tot n’hi ha que ja es consideren desfasats com disquet o fax. El TERMCAT també elabora diversos diccionaris específics per àrees temàtiques, com ja us en vam parlar en aquesta entrada, on destacàvem tots els vinculats a l’àmbit d’afers socials.

El TERMCAT publica el nou Diccionari LGBT

Coincidint amb el Dia Internacional de l’Orgull LGTB, el passat 28 de juny, el TERMCAT va publicar en línia el Diccionari LGBT (lèsbic, gai, bisexual, trans), elaborat per la lingüista Marta Breu amb l’assessorament i la revisió del Centre de Terminologia. Es tracta d’un recull de termes vinculats amb l’orientació sexual, la identitat sexual i de gènere, el comportament sexual i la relació del col·lectiu LGBT amb la societat en àmbits com l’activisme, els drets, la família o l’oci.

Aquest diccionari va sorgir després que l’autora realitzés un vocabulari terminològic com a treball de final de màster que el TERMCAT va editar posteriorment. El diccionari publicat recentment conté una revisió exhaustiva de les definicions i una ampliació considerable del nombre de termes. Per exemple, se n’hi han afegit de relatius a la identitat de gènere (com ara transidentitat (o transgenerisme), expressió de gènere, despatologització, dona transsexual (o dona trans), home transsexual (o home trans), hormonació, transició, transmisogínia, mastectomia, bena compressiva, etc. També inclou termes vinculats amb el comportament sexual i les pràctiques sexuals (com ara actiu, passiu, versàtil, coit femoral, arnès, godomací, vibrador, mamilinció, bondage, etc.).

Cada entrada conté la denominació catalana del concepte amb la corresponent definició, l’àrea temàtica, els equivalents en castellà, francès i anglès, la categoria lèxica de cada forma en les diferents llengües i, sovint, notes explicatives.

Es tracta d’un projecte obert que s’ha concebut perquè tingui continuïtat i té l’objectiu de contribuir a establir les formes catalanes més adequades per a referir-se als conceptes propis del món LGBT. El diccionari pretén ser una eina útil per als professionals de la llengua que hagin de resoldre dificultats lèxiques relacionades amb l’àmbit o per a les persones que vulguin escriure o parlar sobre la matèria com treballadors i professionals de l’àmbit d’afers socials.

El Diccionari LGBT forma part de la col·lecció Diccionaris en Línia del web del TERMCAT, que actualment ofereix més de 120 títols dedicats a diversos àmbits d’especialitat, entre els quals destaca el Diccionari de Serveis Socials.

Dossiers temàtics LGTBI

Per acabar, us recomanem els dossiers temàtics publicats per DIXIT sobre temàtica LGTBI on es recullen monografies, articles de revista, conferències DIXIT TV, recursos web o legislació, entre d’altres, sobre aquest àmbit. Hi ha quatre dossiers publicats el 2009, 2010, 2013 i 2015. Tots els documents i materials referenciats estan disponibles i es poden consultar als centres DIXIT.

Les malalties infeccioses a la 26a Marató de TV3

El proper 17 de desembre torna la Marató de TV3, que enguany celebra la 26ena edició. Està dedicada a les malalties infeccioses que són la causa d’una de cada tres morts al món i són un problema important de salut pública. Aquestes malalties estan causades per microorganismes patògens (bacteris, virus, fongs i protozous) que entren al cos i es multipliquen fins que produeixen la malaltia.

Les malalties infeccioses

Tothom patirà una malaltia infecciosa, com a mínim, al llarg de la seva vida. Generalment es tracta de malalties lleus, però n’hi ha algunes que són molt greus i poden provocar la mort de manera ràpida. Les malalties comunitàries freqüents es curen sense problemes però poden complicar-se segons l’edat i l’estat de salut previ de la persona malalta. La pneumònia, la grip, la gastroenteritis o les infeccions urinàries pertanyen a aquest grup. Més perilloses són les infeccions comunitàries greus, o d’especial risc de contagi, com la meningitis, la tuberculosi, l’hepatitis, la infecció pel VIH o altres malalties de transmissió sexual.

La sèpsia és una infecció localitzada que s’escampa i passa a la sang, arriba a d’altres òrgans, provoca una resposta inflamatòria exagerada, una fallada multiorgànica i, en molts casos, la mort. A Catalunya moren 10 persones cada dia per sèpsia greu i és la primera causa de mort per infecció al món.

Altres malalties infeccioses són les nosocomials, que estan relacionades amb l’assistència sanitària o amb les cures de la salut. Les infeccions emergents són aquelles que ja estan controlades a Occident gràcies a la vacunació i són malalties com el xarampió, la tos ferina o la diftèria. Les infeccions del viatger són les originàries d’altres llocs del món com la malària, el dengue, el Zika o la malaltia de Chagas, que es transmeten a través d’insectes.

Lluita i prevenció

Hi ha tres maneres de combatre les malalties infeccioses: el sistema immunitari del cos humà, les vacunes i els antibiòtics. Pel que fa a aquests últims, cal destacar que hi ha antibiòtics per combatre gairebé tots els tipus de bacteris, però els microorganismes també lluiten per defensar-se i van mutant per intentar sobreviure. Alguns bacteris han desenvolupat resistències i costa trobar antibiòtics que els eliminin.

L’ús generalitzat, i de vegades incorrecte, dels antibiòtics ha fet que cada vegada hi hagi més bacteris resistents. Hi ha experts que afirmen que si no es fa més recerca i no es troben noves molècules, l’any 2050 les infeccions produïdes per bacteris resistents podrien arribar a causar 10 milions de morts l’any al món, una xifra semblant a la d’abans del descobriment de la penicil·lina el 1928. Per això és tan important seguir invertint en investigació per fer un bon ús dels antibiòtics.

Els consells que donen els metges per evitar les malalties infeccioses es basen sobretot en la prevenció. Seguint una sèrie de consells i hàbits d’higiene evitarem riscos. Com per exemple: no anar a treballar o a l’escola si s’està malalt, netejar-se les ferides amb sabó, posar-se el colze a la boca al tossir o esternudar i sobretot rentar-se sovint les mans amb sabó o amb una solució alcohòlica.

La campanya

Cada edició de La Marató va acompanyada d’una àmplia campanya de difusió gràfica i audiovisual que difon el coneixement sobre les malalties que es tractaran en el programa televisiu i estimula la participació ciutadana en l’esdeveniment. La campanya es compon de cartells, díptics i banderoles municipals amb la imatge gràfica de l’edició, l’espot televisiu i la falca radiofònica.

L’espot d’enguany està inspirat en la vida del poeta Rainer Maria Rilke, que mentre recollia roses per la seva estimada es va punxar amb el roser i aquella petita ferida és va complicar i li va acabar provocant una infecció general que va acabar amb la seva vida el 29 de desembre de 1926. Possiblement hagués estat una mort evitable si Rilke s’hagués punxat dos anys més tard, quan Alexander Fleming va descobrir la penicil·lina. El vídeo dona a entendre que un petit fet pot canviar la vida d’una persona, així com la investigació també pot canviar la història.

Nou sistema pels voluntaris

Enguany la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha posat en marxa un nou sistema d’inscripció de persones voluntàries a La Marató ja que s’han hagut de preinscriure prèviament per participar al sorteig de les places disponibles. L’objectiu d’aquest nou sistema és donar més opcions a les persones interessades en ser voluntàries.

Les malalties infeccioses al TERMCAT

El Departament de Cultura, a través del TERMCAT, i amb el suport del Departament de Salut, publica en línia la Terminologia de les malalties infeccioses, un recurs que aplega 220 termes bàsics relacionats amb aquestes patologies. El diccionari es presenta acompanyat d’un producte multimèdia en format de targetes reversibles (Malalties infeccioses. Termes clau), que difon alguns dels termes més destacats de l’àmbit. Amb aquests dos productes el TERMCAT se suma a les actuacions en suport de La Marató.

 

 

Combatre la islamofòbia

La islamofòbia engloba tots els prejudicis, hostilitats i actituds de rebuig envers l’islam o les comunitats musulmanes, no té cap fonament i es basa en la por i/o el desconeixement de la cultura i la religió de l’islam. En els darrers temps, s’han evidenciat actituds islamòfobes des d’alguns sectors de la societat occidental com a resposta als atemptats terroristes que han patit algunes ciutats europees. Aquests temors no tenen ni tan sols una base estadística perquè, segons dades de la Global Terrorism Database, el 87% dels actes terroristes perpetrats per gihadistes des de l’any 2000 fins avui han estat a països de majoria musulmana.

Hi ha un sector crític amb la utilització d’aquest concepte perquè, segons argumenten, es fa servir per silenciar qualsevol crítica legítima a l’islam. Personalitats de la cultura universal, com el novel·lista Salman Rushdie, refusen aquest terme perquè confon la crítica de l’islam, en tant que religió, amb l’estigmatització dels creients. A l’ONU s’utilitza el terme islamofòbia, però a altres organismes internacionals i intergovernamentals, com ara l’Organització per a la Seguretat i Cooperació a Europa (OSCE), prefereixen referir-s’hi com a “intolerància i discriminació cap als musulmans”.

Fets els aclariments sobre el terme, cal destacar que a Catalunya i a l’estat espanyol hi ha diferents projectes i iniciatives que tenen l’objectiu de combatre aquestes actituds promovent el coneixement de la cultura musulmana en un marc de respecte, tolerància i foment de la diversitat. Us posem alguns exemples:

Trenca tòpics… en positiu

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a través de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania ha habilitat un espai web dedicat a Trencar tòpics… en positiu amb diversos materials per combatre els tòpics sobre la immigració. En el web hi trobareu fitxes per treballar temes relacionats amb el fet migratori amb dades i diferents informacions. Tenen dos tipus de destinataris: d’una banda, el conjunt de professionals de l’administració pública i d’entitats de l’àmbit social d’atenció al públic i, per l’altra, la ciutadania. D’aquest material destaquen les fitxes per: donar a conèixer l’islam i combatre la islamofòbia.

En aquesta última es recull la definició d’islamofòbia del Diccionari de religions que indica que és una forma d’intolerància religiosa que va des d’una senzilla actitud mental o emocional fins a l’aplicació d’estereotips i la discriminació, que en ocasions arriba a expressar‐se fins i tot a través de l’assetjament i la violència verbal i física. També és recorda que a Europa s’acostuma a instrumentalitzar políticament l’islam com un fet negatiu per part de l’extrema dreta.

Projecte Kif-kif contra la islamofòbia i la radicalització als instituts

Es tracta d’una iniciativa creada per la Fundació Al-Fanar que té l’objectiu de fomentar el diàleg entre els estudiants sobre les diferents identitats de l’islam per combatre els prejudicis i els estereotips, a més d’apropar als alumnes musulmans als seus companys i companyes. El projecte Kif-kif va començar a desenvolupar-se el 2013, però s’està començant a aplicar en alguns instituts de la Comunitat de Madrid per primera vegada durant aquest curs i també ha rebut el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

El projecte arrenca amb un còmic titulat “Las afueras” realitzat per la pròpia fundació però amb guió de dotze estudiants de l’Institut Maria Aurèlia Capmany de Cornellà de Llobregat i il·lustrat pel dibuixant Manu Ripoll. La novel·la gràfica explica la història de la Nora, una adolescent d’origen magribí que viu a les afores de Barcelona, que vol ser advocada però per aconseguir-ho ha de lluitar contra els perjudicis que la societat té dels musulmans i contra el conservadorisme de la família.

A més de combatre la islamofòbia, el projecte Kif-kif a també té l’objectiu de prevenir la radicalització entre els alumnes musulmans. La idea final és que si hi ha una població musulmana víctima d’islamofòbia per ser musulmana, s’anirà tancant i aquí pot començar el procés de radicalització.

#ÉsRacisme

L’entitat SOS Racisme  convida a denunciar a les xarxes socials aquelles actituds que trobem al nostre dia a dia i que són un clar exemple de racisme amb l’etiqueta #ÉsRacisme. Per demostrar aquest tipus d’actituds van fer un experiment als carrers de Barcelona que es va convertir en un vídeo viral als pocs dies. Al vídeo, gravat amb càmera oculta, es veu com una actriu convida a persones del carrer a participar en un sorteig fictici. Després intervé una altra actriu amb un hijab i es desencadena una discriminació islamòfoba.

Juntes contra la islamofòbia

Aquest és el títol d’una campanya ideada per alumnes de quart curs dels graus de Pedagogia i Educació Social de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i que va guanyar el premi de la “Fundació Autònoma Solidària” per a la realització d’accions de transformació social. Es tracta d’un projecte de sensibilització entorn a la islamofòbia i les seves repercussions, a través d’accions de debat i reflexió, amb la col·laboració del Col·lectiu d’Estudiants Àrabs.

La campanya Juntes contra la islamofòbia va rebre el premi el maig de l’any passat i ha estat durant aquest curs acadèmic quan s’han aplicat els continguts. Durant els mesos de novembre i desembre es van realitzar diverses activitats de reflexió i debat que es van incorporar al programa docent de tres assignatures dels graus d’Educació Primària, Educació Infantil i Educació Social – Pedagogia, i un cinefòrum obert a tota la comunitat universitària. Segons els creadors de la campanya, el rebuig cap a altres cultures com la islàmica, es basa essencialment en el desconeixement, i això només es pot trencar a través del coneixement de l’altre.

McIslamofobia

Musulmans Contra la Islamofòbia és una plataforma des d’on s’organitzen diferents activitats per lluitar contra la islamofòbia a Catalunya. La plataforma la integren persones i entitats musulmanes de la societat civil i també recolzen el projecte persones i entitats no musulmanes. Des de la plataforma s’organitzen diferents projectes, xerrades, conferències i presentacions per donar a conèixer la religió islàmica i denunciar actes islamòfobs. Al web de l’entitat també es poden trobar diferents recursos per lluitar-hi en contra.

Observatori de la islamofòbia en els mitjans

L’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) i la Fundació Al-Fanar, amb el suport de la Fundació Tres Cultures, Casa Àrab i Fundació Euroàrab, han impulsat recentment l’Observatori de la islamofòbia en els mitjans per fer un seguiment de mitjans escrits per detectar informacions que alimenten l’estigmatització dels musulmans. L’observatori també emetrà recomanacions per a una narrativa més inclusiva i ajustada a la realitat. De moment, els mitjans que seguirà i sobre els que emetrà recomanacions són: ‘La Vanguardia’, ‘El Mundo’, ‘La Razón’, ’20 minutos’, ‘El País’ i ‘Diario.es’. La feina feta podrà seguir-se en breu al lloc web www.observatorioislamofobia.org.

Per acabar, destaquem dos recursos més per poder treballar i combatre la islamofòbia. Des del Departament de Justícia es va publicar fa un parell d’anys el Manual pràctic per a la investigació i enjudiciament dels delictes d’odi i discriminació, que recull el marc jurídic i legal per a reconèixer aquest i altres tipus de delictes relacionats amb l’odi i la discriminació. I l’ajuntament de Barcelona, des de l’Àrea de Drets de Ciutadania, Transparència i Participació, ha posat en marxa el Pla municipal de lluita contra la Islamofòbia que s’ha de desenvolupar entre 2017 i 2018.

 

 

Educació digital dels més petits

Un dels temes que més preocupen a l’era d’Internet és com mirar de preservar la privadesa i el respecte de les dades personals. El tema és especialment delicat quan els usuaris són infants, ja que sovint no són prou conscients d’on pot arribar la informació que publiquen i comparteixen a través de la xarxa. Per aquest motiu, hi ha campanyes i guies orientades a persones que tenen cura d’aquests infants com educadors, pares, mares, tutors, etc.

L’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona ha editat, amb motiu de l’Any Internacional de la Família 2014, la guia per a famílies “Com t’impliques en l’educació digital dels teus fills i filles?

El document dedica un capítol a cadascun dels temes següents i inclou una bibliografia per ampliar la informació:

 • Quan són petits: avui en dia els nens i nenes neixen “amb una tauleta sota el braç”. Cal saber dosificar l’estona que “juguen” amb aquests dispositius i anar-los ensenyant a navegar-hi progressivament.
 • Com els ajudes a fer els deures: per a la cerca i la recuperació de la informació és bàsic no confiar a cegues només en “Google”.
 • Les xarxes socials: el principal problema és que no totes les xarxes estan pensades per a tot tipus de públic, ni totes ofereixen nivells acceptables de privadesa. Cal que siguin conscients de qui agreguen i què comparteixen amb els altres.
 • El mòbil: consells bàsics per no dependre’n massa, ja que aquests dispositius poden crear addicció si no es fan servir de manera responsable. Cal pactar-ne l’ús perquè la connexió a Internet i la possibilitat de trucar i enviar missatges pot fer pujar la factura.
 • T’envio un WhatsApp: vinculat al punt anterior, ja que les eines de missatgeria instantània poden crear certa dependència i la necessitat d’estar sempre disponible per respondre.
 • Els jocs en xarxa: el món dels jocs i dels videojocs ha evolucionat molt amb l’arribada d’Internet. Avui en dia es pot jugar contra adversaris que no coneixes o que no estan presents al lloc on ets. Cal limitar aquestes activitats de manera raonada, així com fer  un cop d’ull als jocs que juguen (no tots són per a tots els públics). Un bon consell és participar en el joc amb ells.
 • La pornografia: per molt que s’intentin amagar o bloquejar continguts pornogràfics, la xarxa és plena de forats. Si comencen a navegar sols per Internet cal advertir-los sobre aquest tipus de continguts.
 • Drets i deures de l’usuari: capítol dedicat al marc legal i normatiu com la propietat intel·lectual de continguts o la protecció de dades.

La privadesa és un tema que desperta interès i, en aquest sentit, a mitjans de juny a Barcelona va tenir lloc l’ “Enter Forum 2014”, primer fòrum internacional de privacitat a Internet. La iniciativa va néixer amb la voluntat de crear un debat constructiu i responsable sobre l’ús de les noves tecnologies, tenint en compte el gran impacte que tenen avui en dia Internet i les xarxes socials. La trobada va tenir una gran voluntat divulgativa i va comptar amb la presència d’especialistes i experts en aquesta matèria.

Si voleu aprofundir sobre el tema, us proposem tres recursos més:

Guia bàsica d’informació i recursos documentals sobre el treball social a Catalunya

Des de DIXIT hem elaborat una guia bàsica d’informació i recursos documentals sobre el treball social a Catalunya per tal d’orientar a professionals, investigadors, docents i alumnes en el seu desenvolupament acadèmic i laboral.

Sovint a l’hora de fer una cerca documental ens trobem que les fonts d’informació són moltes i variades i que no sabem per on començar. Aquesta guia té per objectiu facilitar-nos la tria de fonts solvents i de qualitat.

El document, que ha comptat amb la supervisió del Comitè d’Expertes i Experts en Formació en l’Àmbit de l’Acció Social, prioritza els recursos més actuals, la producció catalana i els documents d’accés complet en línia.

Algunes informacions que podeu trobar-hi són: centres de documentació especialitzats,  col·legis professionals, normativa i estadístiques, bases de dades, butlletins electrònics, publicacions periòdiques i bibliografia sobre treball social ordenada pels temes següents:  diccionaris i enciclopèdies; història; professió i formació; ètica professional; investigació i recerca; avaluació i supervisió; pràctica professional / metodologia.

.

Una de les publicacions que podeu trobar-hi i que us destaquem és el Diccionari de serveis socials (disponible en línia i en PDF).

Publicat l’any 2010 i dirigit pel Departament de Benestar Social i Família i el Termcat, el diccionari de serveis socials és una eina útil per al treball del dia a dia dels professionals del sistema de serveis socials i altres sectors relacionats amb aquest àmbit: els sistemes d’educació, salut, cultura, ocupació, habitatge i justícia.

Apps socials amb motiu del Mobile World Congres #MWC14

Aprofitant que aquesta setmana es celebra a Barcelona el Mobile World Congres (#MWC14), al blog us parlem d’algunes iniciatives relacionades amb les noves tecnologies mòbils i els serveis socials.

En primer lloc, i per facilitar la comprensió de la terminologia vinculada, podeu donar un cop d’ull a la Terminologia bàsica dels dispositius mòbils que ha publicat el Termcat. Algunes de les definicions que s’hi troben són: app, sms, pantalla multitàctil, bluetooth o geolocalització.

En segon lloc, felicitem als guanyadors dels Mobile Learning Awards, que han reconegut 16 iniciatives tecnològiques impulsades des de centres educatius. De tots els projectes guardonats, volem fer menció del 1er premi de “Micronarracions audiovisuals” en la categoria de Formació professional, Ensenyament d’idiomes, artístics, esportius i Educació d’adults. Es tracta de L’educació del futur, un vídeo que mostra el paper inclusiu de la tecnologia davant de la impossibilitat d’atendre les classes presencials del centre per malaltia.

En la mateixa línia, tres adolescents han creat un sistema de seguretat vial per a vianants sordcecs que els hi ha valgut diversos premis i el reconeixement de l’ONCE. Consisteix en un mecanisme de vibració que permet canviar el semàfor de color mitjançant un sensor. Podeu llegir més informació del projecte en el blog que han creat.

Pel que fa ja concretament a aplicacions mòbils, en marc del MWC14, la Fundació Vodafone Espanya ha engegat tres projectes:

 • AudescMobile: està promoguda per l’ONCE i la pròpia Fundació i permet que persones amb discapacitat visual puguin accedir a l’audiodescripció de pel·lícules i sèries.
 • #ASPACEnet: projecte que inclou diverses aplicacions com, per exemple, aMiAlcance o Hermes, que tenen per objectiu facilitar la comunicació amb missatgeria instantània en persones amb paràlisi cerebral.
 • Enréd@te: desenvolupat per la Fundació TECSOS amb el suport de Creu Roja i la Fundació Vodafone Espanya, la seva finalitat és formar una xarxa social per a gent gran.

Altres iniciatives destacades són les següents:

La Confederació Espanyola d’Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres Demències (CEAFA), disposa d’una aplicació per facilitar el contacte entre persones cuidadores, localitzar recursos i oferir consells per a la cura diària.

BiGudd és una aplicació pensada per a què mares i pares puguin limitar l’ús del telèfon mòbil als seus fills.

L’aplicació mòbil d’Hazloposible serveix per conèixer oportunitats de voluntariat. I en la mateixa línia hi ha iVolunteer, que és d’àmbit internacional.

També destaquem les diferents aplicacions que la Generalitat de Catalunya té per a telèfons intel·ligents, amb l’objectiu d’establir un canal directe i àgil de comunicació amb la ciutadania. Per a més informació i enllaços de descàrrega consulteu el web de serveis mòbils Gencat.

Finalment, i per ampliar els continguts d’aquesta entrada de blog, podeu consultar els dossiers temàtics que hem elaborat sobre d’aquest tema: