Escoles Rainbow

Les escoles “Rainbow” són centres inclusius on es treballa la diversitat familiar, sexual i afectiva LGTBI a partir d’un programa educatiu específic: el Programa Educatiu Escoles Rainbow (PEER). Està impulsat per l’Associació de Famílies LGBTI – FLG i es basa en el model pioner del Regne Unit Educate & Celebrate, liderat per Elly Barnes, l’encarregat de formar l’equip de la FLG. Actualment hi ha dos centres a Barcelona que s’han adherit a aquesta iniciativa: l’Escola Sant Felip Neri situada al barri Gòtic i el CEIP Turó Blau del barri de Sant Andreu.

Celebrar la igualtat i la diversitat des de la diferència

La FLG afirma que la labor desenvolupada amb les escoles Rainbow és el resultat del seu compromís amb l’educació, partint de tot el coneixement adquirit en coeducació i diversitat de gènere, per educar els infants en el respecte, la integració i l’acceptació de totes les persones independentment del seu gènere i condició. D’aquesta manera, aquest programa educatiu es basa en el respecte mutu, apostant per la prevenció de la homofòbia, la bifòbia, la transfòbia i de conductes discriminatòries en totes les seves expressions, involucrant la família de l’alumnat i tot l’entorn escolar.

Es tracta d’un projecte innovador per ser aplicat en centres d’infantil, primària i secundària que treballa la realitat LGBTI i els diferents models familiars de manera transversal, que vol dir que requereix de la intervenció del professorat, de la junta directiva i del personal no docent del centre. La seva implementació està organitzada en dues fases amb una durada de dos anys. Al finalitzar, el centre obté un certificat distintiu de ser una Escola Rainbow.

El PEER proporciona les eines i els recursos necessaris a les escoles, com materials didàctics, lectures i audiovisuals, sent la formació del professorat un dels principals pilars, fent-los coneixedors del pla d’acció i el marc teòric. Alguns conceptes que cal entendre són identitat de gènere, sexe, expressió de gènere, orientació afectivo-sexual, patriarcat, heteronormativitat i identitats hegemòniques, per tal de desenvolupar un nou currículum en matèria LGBTI, igualtat de gènere i drets humans en les diferents àrees del coneixement impartides.

Tot plegat es tradueix en dos models d’aprenentatge: quotidianitzar i nodrir. Quotidianitzar es refereix a familiaritzar l’alumnat amb l’existència de les persones i les famílies LGBTI en els aprenentatges del dia a dia. Nodrir fa referència a tractar més específicament el coneixement de les àrees socials, polítiques i legislatives que afecten els drets civils i humans del col·lectiu LGBTI. Una nova perspectiva que planteja una sèrie de canvis com, per exemple, explicar d’una altra manera el cos humà. Una transformació significativa que s’ha aplicat a l’Escola Turó Blau és deixar de dividir els lavabos per sexe.

El rol de l’escola també se situa en donar suport a l’alumnat perquè prenguin consciència sobre qui són i sàpiguen afrontar-se amb la seva orientació i expressió de gènere, especialment a aquells alumnes que se sentin que no encaixen en els models de gènere que s’entenen com a normals.

Prevenir la marginació social dels infants i adolescents LGBTI és un dels objectius, així com eliminar el bullying i les actituds discriminatòries, sexistes i masclistes. També l’actuació envers el llenguatge homòfob i que certes paraules, com pot ser lesbiana, deixin d’estar estigmatitzades. No sols el professorat ha d’interioritzar un nou vocabulari positiu i inclusiu, tot el personal del centre ha de ser-ne responsable. En definitiva, l’escola ha de poder oferir-los un entorn estable i integrador per al seu benestar social, físic i psíquic.

La literatura com a eina transformadora

La literatura és una gran font de coneixement per als infants on descobrir i enriquir sobre la realitat que els envolta. Per mitjà de la ficció poden entendre les diverses formes de ser, d’estimar i de conviure, i normalitzar els discursos d’igualtat i diversitat sexual. És important que les lectures que els oferim trenquin amb els rols tradicionals, i les històries i els personatges s’abordin sense estereotips de gènere.

El Programa Educatiu Escoles Rainbow inclou a la seva pàgina web un espai amb materials i recursos (contes i narrativa, unitats didàctiques, cançons i vídeos), alguns propis, i d’altres publicats per diferents editorials, classificats per cicles infantil, primària i secundària.

Com a recurs interessant us proposem la guia Sense armaris: una guia diversa de les Biblioteques de Barcelona, que conté bibliografia de temàtica LGBTIQ+ disponible per a consulta i préstec a les biblioteques. Es tracta d’un variat recull de documents de ficció, novel·la juvenil, còmic, coneixements, cinema i recursos web. I també Cultura LGBTI: bibliografia bàsica, publicat pel servei de biblioteques i que conté materials diversos destinats a un públic general no especialitzat: llibres de coneixements i de ficció per a adults, llibres infantils, les últimes novetats cinematogràfiques editades en DVD i una sèrie de recursos digitals de referència.

Campanya “Digues prou a l’LGBTIfòbia!”

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) van presentar recentment la campanya “Digues prou a l’LGTBIfòbia” amb motiu del 4rt aniversari de l’aprovació de la Llei 11/2014 per a garantir els drets LGBTI i per erradicar l’LGBTIfòbia. L’element principal d’aquesta campanya és un comboi dels ferrocarrils decorat amb un vinil per a donar a conèixer a la població la diversitat d’orientació sexual, d’identitat de gènere i promoure la denúncia de fets LGBTIfòbics. El tren recorrerà la línia Barcelona-Vallès els propers 9 mesos.

A més, les estacions de FGC emetran un espot que mostra com portar a terme denúncies per discriminació per orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere. El vídeo també es pot veure a més de 380 centres d’assistència de salut, a 16 sales de cinema de Barcelona, a les seus dels departaments de la Generalitat i s’ha ofert als ens locals del país per a que en facin difusió.

Què es pot denunciar?

La campanya anima a denunciar qualsevol fet discriminatori originat per motius d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere. Poden ser fets de caràcter lleu, greu o molt greu, recollits al Codi penal que poden seguir la via policial i judicial, o també poden ser objecte de sancions administratives.

Es consideren fets de caràcter lleu aïllar, rebutjar o menysprear en públic persones per motiu de l’orientació sexual, la identitat o l’expressió de gènere. Així com humiliar i incitar, de manera intencionada, a la violència contra persones o les seves famílies per causa de l’orientació sexual, la identitat o l’expressió de gènere, per qualsevol mitjà, inclosos els mitjans de comunicació, els discursos i les intervencions públiques, que també poden arribar a ser considerats greus segons el cas.

Fer malbé o destruir objectes i propietats de persones o de les seves famílies a causa de l’orientació sexual, la identitat o l’expressió de gènere, si no constitueixen delicte o falta penal i impedir a una persona, de manera intencionada, poder fer un tràmit o accedir a un servei públic per causa de l’orientació sexual, la identitat o l’expressió de gènere són fets considerats greus.

I fets com l’assetjament i l’agressió de persones o les seves famílies per causa de l’orientació sexual, la identitat o l’expressió de gènere són considerats molt greus. A més, convocar espectacles públics amb l’objectiu d’incitar a l’odi, la violència o la discriminació cap a les persones LGBTI la discriminació múltiple i la victimització secundària incrementen un grau el tipus d’infracció que estableix la Llei aprovada ara fa 4 anys. I qualsevol discriminació o assetjament per l’orientació sexual, la identitat o l’expressió de gènere en l’àmbit laboral (com durant la selecció i promoció de personal, el desenvolupament de les tasques, etc.) és una infracció i ha de ser investigada i, si cal, sancionada, d’acord amb la legislació laboral.

Com es pot denunciar?

Per denunciar fets LGTBfòbics podeu fer-ho presencialment, per telèfon o per internet:

– A l’Àrea LGBTI del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (935 517 717).

– A través del web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o per correu electrònic als Mossos d’Esquadra.

– Trucant al 112.

– O a qualsevol de les seus dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: Lleida (973 703 679), Terres de l’Ebre (977 594 053), Barcelona (935 544 246), Girona (872 975 958) i Tarragona (977 241 935).

Quatre anys de la Llei per garantir els drets de les persones LGBTI

Des de l’aprovació de la Llei 11/2014, Treball, Afers Socials i Famílies, en col·laboració amb altres departaments de la Generalitat, el món local i el teixit d’entitats LGBTI, ha impulsat diverses actuacions com la creació de la primera xarxa europea de Serveis d’Atenció Integral (SAIS) territorials i locals de persones LGBTI o la subscripció de 50 acords de col·laboració amb els ens municipals per desplegar polítiques públiques LGBTI.

A més, la Direcció General d’Igualtat en col·laboració amb diversos departaments de la Generalitat ha endegat més de 200 accions per prevenir la LGBTIfòbia i atendre les persones que necessitin acompanyament i suport. En aquest sentit, també s’han signat 7 convenis i 15 protocols interdepartamentals per desplegar la llei 11/2014.

Finalment i pel que fa a les xifres, s’han expedit més de 500 targetes sanitàries amb el nom sentit de persones trans*, ateses als SAIS. I en aquests 4 anys, la Direcció General d’Igualtat ha atès més de 1.000 incidències de persones LGBTI en relació a la salut, l’educació, el mercat laboral i serveis socials.

‘EnCORatja’t’ per la igualtat de gènere i la violència zero

El sexisme, el masclisme, l’assetjament, la LGTBIfòbia, i la violència que se’n deriva, encara representen una xacra social que cal combatre amb fermesa des de tots els àmbits. I un dels més importants és l’educació. És en les etapes primerenques de la vida en les que cal donar els recursos necessaris per evitar actituds com aquestes, ara i en el futur. Per això, la fundació catalana Fundesplai ha posat en marxa ‘EnCORatja’t’, una proposta educativa per la igualtat de gènere i la violència zero, per treballar amb més de 85.000 infants, joves i educadors durant dos cursos escolars.

El cor com a motor del projecte

El nom de la iniciativa no és una casualitat sinó tota una declaració d’intencions perquè, segons els seus creadors, conté una paraula màgica: cor, un mot que uneix i relaciona les tres idees bàsiques que sustenten la bastida d’aquest projecte.

La primera idea té a veure amb el coratge, que és sinònim de valentia, d’empenta i de superació. Aquests són valors que empenyen les persones a mobilitzar-se i no ser espectadores silencioses davant d’actituds sexistes, LGTBIfòbiques o d’assetjament.

La segona té a veure amb el cor en el sentit d’estimació. I és que un dels objectius de la proposta és fomentar l’apropament als altres des del respecte, evitant els prejudicis, construint vincles i rebutjant les relacions basades en l’abús de poder i el domini. D’aquesta manera es posa en valor la cultura de la pau com a principi i el diàleg com a mitjà per a resoldre els conflictes.

La tercera està relacionada amb la paraula cor mitjançant un acròstic: Crític (pensament) + Opinió + Reflexió. Així, la fundació ens proposa una reflexió crítica sobre la realitat que ens envolta i sobre nosaltres mateixos.

Objectius del projecte

El projecte posa el focus en dos eixos d’opressió: les desigualtats per raó de gènere i la violència. Per revertir aquestes situacions proposen treballar a partir dels valors que promou la perspectiva de la coeducació i el desenvolupament d’activitats basades en la reflexió i en la capacitat dels infants per transformar el seu entorn.

Es tracta d’educar joves i adolescents per fomentar la seva participació activa amb l’objectiu de construir una societat lliure de discriminacions i de qualsevol forma de violència. I també avançar cap una igualtat d’oportunitats real entre totes les persones, indiferentment del seu gènere

Recursos

La pàgina web de l’entitat posa a l’abast de treballadors socials, educadors i professionals de lleure, tot un seguit de recursos i materials didàctics per treballar aquests continguts: lectures, normativa, vídeos, propostes de formació o, fins i tot, una gimcana.

De les lectures proposades destaquem els contes de “La Carlota s’enCORatja”, que són 5 relats inèdits de l’escriptora Gemma Lienas que constitueixen l’eix d’animació del projecte. Es tracta d’un recurs literari per a reflexionar sobre la importància de construir relacions basades en el respecte, l’amistat, la llibertat i la igualtat.

Per acabar, us recordem els dossiers temàtics elaborats per DIXIT contra la violència envers les dones dels anys 2009 i 2010 amb recursos especialitzats com articles i monografies, entre d’altres.

El TERMCAT publica el nou Diccionari LGBT

Coincidint amb el Dia Internacional de l’Orgull LGTB, el passat 28 de juny, el TERMCAT va publicar en línia el Diccionari LGBT (lèsbic, gai, bisexual, trans), elaborat per la lingüista Marta Breu amb l’assessorament i la revisió del Centre de Terminologia. Es tracta d’un recull de termes vinculats amb l’orientació sexual, la identitat sexual i de gènere, el comportament sexual i la relació del col·lectiu LGBT amb la societat en àmbits com l’activisme, els drets, la família o l’oci.

Aquest diccionari va sorgir després que l’autora realitzés un vocabulari terminològic com a treball de final de màster que el TERMCAT va editar posteriorment. El diccionari publicat recentment conté una revisió exhaustiva de les definicions i una ampliació considerable del nombre de termes. Per exemple, se n’hi han afegit de relatius a la identitat de gènere (com ara transidentitat (o transgenerisme), expressió de gènere, despatologització, dona transsexual (o dona trans), home transsexual (o home trans), hormonació, transició, transmisogínia, mastectomia, bena compressiva, etc. També inclou termes vinculats amb el comportament sexual i les pràctiques sexuals (com ara actiu, passiu, versàtil, coit femoral, arnès, godomací, vibrador, mamilinció, bondage, etc.).

Cada entrada conté la denominació catalana del concepte amb la corresponent definició, l’àrea temàtica, els equivalents en castellà, francès i anglès, la categoria lèxica de cada forma en les diferents llengües i, sovint, notes explicatives.

Es tracta d’un projecte obert que s’ha concebut perquè tingui continuïtat i té l’objectiu de contribuir a establir les formes catalanes més adequades per a referir-se als conceptes propis del món LGBT. El diccionari pretén ser una eina útil per als professionals de la llengua que hagin de resoldre dificultats lèxiques relacionades amb l’àmbit o per a les persones que vulguin escriure o parlar sobre la matèria com treballadors i professionals de l’àmbit d’afers socials.

El Diccionari LGBT forma part de la col·lecció Diccionaris en Línia del web del TERMCAT, que actualment ofereix més de 120 títols dedicats a diversos àmbits d’especialitat, entre els quals destaca el Diccionari de Serveis Socials.

Dossiers temàtics LGTBI

Per acabar, us recomanem els dossiers temàtics publicats per DIXIT sobre temàtica LGTBI on es recullen monografies, articles de revista, conferències DIXIT TV, recursos web o legislació, entre d’altres, sobre aquest àmbit. Hi ha quatre dossiers publicats el 2009, 2010, 2013 i 2015. Tots els documents i materials referenciats estan disponibles i es poden consultar als centres DIXIT.

Oasis: colònies d’estiu per a adolescents LGTB

L’adolescència és una etapa de canvis, de buscar la pròpia identitat i de reconeixement entre iguals. No és una època fàcil per a ningú, tampoc per als adolescents LGTB que afronten aquesta edat cercant referents en positiu i patint sovint assetjament escolar. L’Associació Candela ha organitzat ‘Oasis’, unes colònies d’estiu per a nois i noies amb expressions i identitats de gènere i sexualitats diverses en les que gaudiran de diferents espais de trobada i socialització.

El projecte es va iniciar el juliol del 2015 mitjançant una trobada de tres dies que va tenir lloc a Barcelona. Aquesta és la quarta edició d’ ‘Oasis’, una iniciativa que compta amb la col·laboració de l’Associació de Mares i Pares de Gais i Lesbianes (AMPGIL) i el Grup de Famílies de Persones Trans (Trans Família), i rep el finançament d’institucions com la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i ​​la Diputació de Barcelona.

Objectius

Aquestes colònies giren entorn a quatre eixos clau: la metodologia dels referents positius, l’apoderament i la cura, la generació de vincles entre adolescents amb diversitats sexuals i de gènere i el suport a les famílies. L’equip humà que portarà a terme la trobada compta amb una àmplia trajectòria en el moviment LGBT i en el camp de l’educació sexual i afectiva. Antropòlegs, sociòlegs i educadors socials seran els qui acompanyaran els joves en els processos d’apoderament i positivització d’experiències que trenquen les normes de gènere i sexualitat.

Durant aquesta estada també es donaran a conèixer diversos referents positius de persones amb diversitats sexuals i de gènere, així com de supervivents de l’assetjament trans-lesbo-homofòbic. Els participants gaudiran d’un entorn de llibertat i seguretat on expressar altres formes de viure el gènere i la sexualitat.

Activitats

Els i les participants podran fer noves amistats amb altres adolescents LGTB, compartir experiències i rebre eines per afrontar millor les dificultats pròpies del col·lectiu durant l’adolescència. Algunes de les activitats que es duran a terme, sempre en un marc de lleure, seran: tallers d’autoestima i d’educació sexual i afectiva, un concert-espectacle d’artistes LGBT, activitats esportives i de natura, una trobada amb referents positius LGTB i un taller adreçat a les famílies dels i les adolescents, entre d’altres.

On? Quan?

Es realitzaran del 9 al 14 de juliol a l’Escola de Camp de Ramió a Fogars de la Selva  (Barcelona) en una casa de colònies enmig d’un entorn natural. Les inscripcions es van obrir el 9 d’abril i es tancaran el proper 25 de maig. S’hi poden apuntar joves i adolescents nascuts entre l’any 2000 i el 2005. Trobareu tota la informació al web oasislgtb.org.

17 de maig: Dia Internacional contra l’Homofòbia i la Transfòbia

Per acabar aquesta entrada, us recomanem el web que ha publicat el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb motiu del Dia Internacional contra l’Homofòbia i la Transfòbia que se celebra cada 17 de maig des de l’any 1990, que va ser quan l’Assemblea General de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va eliminar l’homosexualitat de la llista de malalties mentals.

Es tracta d’una jornada de sensibilització, reflexió i denúncia contra les agressions físiques, intel·lectuals i morals de les persones per raó d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere. En aquest web hi trobareu estudis, guies, i altres materials de sensibilització per lluitar contra l’homofòbia i la transfòbia des de diversos àmbits.

 

Bullying a alumnes LGTBI

La guia Parlem de Bullying, elaborada pel Consell de la Joventut de Barcelona, defineix l’assetjament escolar -o bullying- com el poder que exerceix un o diversos alumnes sobre un altre amb la intenció de fer mal i sense que la víctima tingui la possibilitat de defensar-se. Aquest tipus d’agressions poden ser tant directes com indirectes (més difícils de detectar) i de diferents tipus: físiques, verbals o relacionals. És una situació de conflicte en la que intervenen víctima, agressors i observadors.

25.bullying_lgtbi_noi

Aquest comportament té unes característiques concretes que el fan diferent d’altres tipus de conflicte o agressió: com la intenció constant d’atacar la víctima o que el sentiment de compassió no atura el comportament dels agressors.

Bullying lgtbfòbic

Quan l’assetjament està lligat a la discriminació per motius d’orientació sexual i/o identitat de gènere, parlem de bullying lgtbfòbic.

Colegas. Bullying en las escuelas és una guia creada amb el suport de la comissió europea dins del programa Daphne II que parla sobre el bullying a alumnes LGTBI.

L’adolescència és una etapa de recerca de la pròpia identitat i també quan es dóna molta importància a ser acceptat dins d’uns paràmetres de “normalitat”. Segons la guia, en aquestes edats qualsevol cosa diferent de nosaltres ens atemoreix, no ens fa sentir bé i ens incomoda. Tractar de conèixer una mica allò diferent de nosaltres requereix esforç, consciència i autocontrol. Sempre serà més fàcil assenyalar el diferent i utilitzar aquesta diferència per confirmar la nostra identitat i posició davant els altres. El que s’ataca amb el bullying és la diferència.

La realitat de les aules és que hi ha infants i adolescents que no s’ajusten als patrons de feminitat o masculinitat majoritaris i pateixen l’agressió constant, física i/o verbal, per part d’alguns dels seus companys. No hi ha dades generals per establir xifres exactes, però sí estudis com l’informe realitzat per la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transexuals i Bisexuals (FELGTB), que mostra que el 57% dels joves LGTBI consultats havien patit algun tipus de violència física o psíquica dins de l’àmbit educatiu.

Conseqüencies

Els informes i guies sobre el tema coincideixen en que es tendeix a banalitzar les “causes” (excuses) que propicien aquestes agressions amb frases del tipus “això són coses de joves”, “això ha passat tota la vida…”, etc. Però les conseqüències poden arribar a ser molt greus i en alguns casos irreparables.

Aquest tipus d’assetjament causa una situació d’estrès entre les víctimes amb pèrdua d’autoestima i confiança en sí mateixes i en els altres, comportament nerviós, aïllament de la resta de la classe, falta de concentració i baix rendiment escolar.

En alguns casos es poden donar casos de depressió, autolesions, ansietat, pànic, desordres alimentaris i, fins i tot, intents de suïcidi.

25.stop_bullying

Recursos

A part de les guies i l’informe citats anteriorment, a continuació us oferim una sèrie de recursos i fonts d’informació per lluitar contra la lgtbfòbia a les aules:

  • Prevenció i detecció de l’assetjament és una guia del portal Família i Escola on hi ha informació i recursos per saber què és l’assetjament, com detectar si un infant o adolescent el pateix i com col·laborar per fer-hi front.
  • El sindicat basc STEE-EILAS va elaborar Besos, una unitat didàctica per treballar i reflexionar sobre la diversitat de les relacions personals amb l’objectiu de coeducar davant de situacions d’homo/lesbofòbia.
  • It’s getts better és una plataforma internacional que proporciona recolzament a joves estudiants LGTBI víctimes de bullying. Donen suport a l’autorealització i l’empoderament dels joves i adolescents LGTBI per a que aconsegueixin desenvolupar tot el seu potencial personal, acadèmic i professional. Se’ls pot seguir a les xarxes socials amb les etiquetes #ContraelBullying #TodoMejora.
  • I finalment, Familias de Colores és un material didàctic per treballar la diversitat afectiva, sexual i personal en l’ensenyament infantil i primari. Està elaborat per la Federació Estatal de Lesbianes Gais Transexuals i Bisexuals (FELGTB) i el sindicat CCOO.

El concepte de família avui

El proper 15 de maig se celebra el Dia Internacional de les Famílies i des del blog aprofitem per plantejar-vos una reflexió entorn al concepte de família, de com ha canviat en els últims temps i de la multiplicitat de formes que pot tenir a l’actualitat.

El diccionari defineix la família com una unitat social formada per un grup d’individus lligats entre ells per relacions de matrimoni, parentiu o afinitat. Això ens dóna una idea de l’amplitud i la quantitat de formes que pot abraçar aquest concepte.

El periodista Carles Capdevila deia en clau d’humor, en una de les seves ponències sobre educació, que anys enrere els pares tenien molts fills -en al·lusió a l’època del baby boom- i que ara són els fills que tenen molts pares. I és que no fa pas tants anys que l’únic model de família social i legalment acceptat era el de família nuclear. És a dir, una unitat formada pels cònjuges, pare i mare, i els fills. Ara hi ha molts tipus de famílies, tantes com d’unitats de convivència possibles. No els comentarem tots, però sí destacarem dos que, per les seves característiques, tenen uns drets socials determinats:

19.familia

Família nombrosa: Actualment estan legalment reconegudes com a tals les famílies amb una o dues persones progenitores amb tres o més fills o filles, siguin o no comuns. Hi ha d’altres composicions familiars considerades com a nombroses, per exemple, aquella amb un o més progenitors amb dos fills i un d’ells amb una discapacitat superior al 33%. El títol de família nombrosa permet gaudir d’avantatges davant de diverses institucions, entitats i establiments comercials. En aquest enllaç es pot trobar tota la informació per tramitar-lo i a l’ Associació de Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC) també hi podreu trobar diferents recursos.

Família monoparental: És aquella en la que un o més fills menors de 21 anys depenen econòmicament d’una sola persona. El títol de família monoparental atorga diversos beneficis, avantatges fiscals i bonificacions. La Federació Catalana de Famílies Monoparentals ofereix als interessats diferents tipus de recursos i serveis.

Àpats en Família

Enguany, des de les Nacions Unides, s’ha impulsat el lema “Les famílies, vides saludables i futur sostenible” per a la celebració del Dia Internacional de les Famílies. Per això la Direcció General de Famílies de la Generalitat, ha impulsat Àpats en Família, un programa d’orientació educativa que ofereix eines en la qüestió alimentària des de la perspectiva nutricional, relacional i econòmica basada en els principis de la criança positiva, amb l’objectiu de contribuir a reforçar el rol educatiu de les famílies respecte l’adquisició d’hàbits saludables.

19.apats_familia

Famílies LGTBI

El proper 17 de maig serà el Dia internacional contra l’homofòbia, lesbofòbia i transfòbia, i des del blog de DIXIT no volem deixar passar l’oportunitat per també donar visibilitat a les famílies LGTBI. A l’Associació de Famílies Lesbianes i Gais (FLG) que reuneix a més de 300 famílies, entre sòcies i simpatitzants, treballen des de l’any 2003 per la plena equiparació dels drets i deures de les famílies LGTBI. En aquests anys s’han aconseguit moltes fites: l’aprovació de la llei de coadopció per lesbianes i gais, a Catalunya (30 de març de 2005), la llei del matrimoni per a gais i lesbianes a nivell estatal (30 de juny de 2005), i la llei per eradicar l’LGTBI fòbia a Catalunya (10 d’octubre 2014). Però a l’associació segueixen treballant per participar en els canvis socials i legals amb l’objectiu de reivindicar els seus drets com a família.

19.lgtbi_bandera

També cal destacar la feina de l’Associació de pares i mares de Gais, Lesbianes, Bisexuals i Transsexuals (AMPGIL), que van néixer fruit de la voluntat de tres o quatre mares disposades a ajudar-se mútuament a comprendre la realitat dels seus fills i filles i poder-los fer costat en la seva lluita contra la discriminació. L’Associació fa una important tasca d’acolliment i suport, i de conscienciació i sensibilització amb les pròpies famílies, però també amb la resta de la societat.

Recomanació de còmics amb contingut social

Avui comença el 33è Saló Internacional del Còmic de Barcelona, un dels més importants del país en aquest sector. Amb aquest motiu hem seleccionat alguns títols d’aquest gènere que creiem que poden ser interessants pel seu contingut social:

.

Pájaro indiano (Belén Ortega)

 

.

L’obra ens recorda la història dels catalans que van anar a Cuba per fer fortuna. Uns d’ells van ser els pares del Bernat, el protagonista d’aquesta història que, després de la mort de la seva àvia, es queda sol al món i sense recursos. Barrejant fantasia i realitat, el jove descobrirà la Costa Brava catalana i la llegenda de l’ocell que pot fer realitat qualsevol desig. Enllaç web

..

.

.

Ellos / Ellas (Sempé)

.

Els dibuixos de Sempé són un referent en la història de la il·lustració. Aquesta darrera obra es divideix en dues parts: un primer volum titulat “Ellos” i un segon volum amb el nom de “Ellas”. L’autor fa una mirada delicada però irònica de les característiques i les relaciones entre gèneres. Enllaços web: Ellos / Ellas

.

.

.

17 Vivir, revivir y sobrevivir (Alex Santaló)

.

Àlex Santaló, nascut a Santa Coloma de Gramanet l’any 1977, és un il·lustrador que ha patit dos càncers. Als 17 anys li van diagnosticar als testicles i als 32 el càncer va tornar a aparèixer quan ja semblava superat.


En aquest còmic, amb un pròleg del futbolista Éric Abidal, l’autor explica la seva experiència per superar la malaltia i el repte que ha suposat per a ell i per als seus amics i familiars.
Enllaç web

.

.

.

La nota del jazz (Oscar Martínez)

.

Oscar Martínez és el guanyador de la Beca Carnet Jove “Connecta’t al còmic 2014”. La història gira entorn de l’Owen, un nen saxofonista de Nova Orleans que descobrirà quin és el preu de les decisions que es prenen al llarg de la vida: la seva passió per la música jazz li obrirà grans oportunitats però també desenganys que caldrà superar. Enllaç web

.

.

.

.

Superman no es judío (…y yo un poco) (Jimmy Bemon i Émilie Boudet)

 

.

En clau d’humor, aquest còmic mostra com un pare intenta convèncer al seu fill que ser jueu és un gran orgull. Encara que grans personatges de la història ho hagin estat, el nen no ho veu massa clar i té força dubtes. Està basat parcialment en la vida del propi autor, Jimmy Bemon. Enllaç web

.

.

.

.

Sally Heatcote: Sufragista (Mary & Bryan Talbot i Kate Charlesworth)

.

Els drets de les dones no s’han aconseguit d’un dia per l’altre. Aquesta obra repassa el moviment impulsat per la National Women’s Social and Political Union, una lliga de dones extraordinàries que van lluitar per aconseguir els drets que no tenien a la rígida i classista Anglaterra d’aquella època. La protagonista és Sally Heatcote, treballadora domèstica que veu com el seu entorn comença a moure’s per poder canviar-ho tot. Enllaç web

.
.
.

.

Max Winson 1. La tiranía (Jérémie Moreau)

.

L’objectiu d’aquest còmic nominat al Festival d’Angoulême (un dels més prestigiosos en còmic) és reflexionar al voltant de l’èxit i la pressió social i familiar. En Max Winson és un jugador de tenis fantàstic que ha guanyat tots els partits que ha jugat. Aparentment ho té tot, però en el seu interior hi ha una persona insegura i tímida que ha crescut amb entrenaments continus i la obsessió per a la perfecció. Enllaç web

.

.

.

Degenerado (Chloé Cruchaudet)

.

Cholé Cruchaudet signa aquest llibre que ha suposat tot un èxit de vendes. Basat en una història real, els protagonistes són dos joves que es casen quan comença la Primera Guerra Mundial i just quan ell és cridat a files. La dura vida a les trinxeres provocarà que fugi, tot i que per no ser jutjat com a traïdor, haurà de fer-se passar per dona. Enllaç web

.

.

.

.

Finalment no volem acabar les recomanacions sense mencionar algunes de les obres que tracten el tema de la paternitat i que han estat publicades darrerament.

Guía del mal padre 3 (Guy Delisle)

.

Un exemple és Guy Delisle, que ja porta tres volums dels ja clàssics Guía del mal padre 3. Un altre és ¡Socorro, somos padres primerizos! de Carlos Bonache. També destaquem Los niños son rarosDe padres e hijos, de Jeffrey Brown, que no és la primera vegada que aprofita la seva paternitat per fer un còmic, Manual para padres frikis d’Andrés Palomino,  i Días de hijo de Philip Waechter.

 

Llei catalana contra l’homofòbia

El passat mes d’octubre va entrar en vigor la Llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Com a projecte ja es va presentar a mitjans del 2013 amb l’objectiu de donar una major visibilitat al col·lectiu homosexual, bisexual i transsexual, així com dotar al país d’estratègies i plans per tal d’actuar en casos que pugui haver-hi discriminació i /o maltractament per raons d’orientació sexual.

De fet, el principi de no-discriminació per motius d’orientació sexual o d’identitat de gènere ja estava recollit a la normativa existent, però sense la força que transmet ara com una llei pionera al món perquè estableix sancions a qui discrimini, ja sigui en l’àmbit social, educatiu, familiar o laboral.
Aquest nou marc jurídic és molt complet i també s’hi exposen mesures per a poder aplicar en entorns com ara escoles o centres educatius, entitats culturals, lleure i esport, mitjans de comunicació, salut, acció social, famílies, mercat de treball, etc.

A 100 dies de la seva aprovació, la llei ja ha començat a avançar en àmbits com la difusió de continguts, la formació als professionals, la col·laboració entre institucions i la tramitació de les denúncies.

També s’ha creat una bústia de contacte i un formulari per facilitar el procés de presentació de denúncies, així com la creació d’un grup de treball específic per al desplegament de la llei i formació a professionals de 25 entitats que formen part del Consell Nacional. A finals de mes també es farà formació als professionals dels serveis socials i als que formen part del telèfon d’informació 012 de la Generalitat de Catalunya.

Per tal de donar-la a conèixer, els centres DIXIT acolliran la “Presentació de la Llei LGBTI: la igualtat de tracte i l’eradicació de l’homofòbia és un repte legal i social a Catalunya” en la qual es tractaran temes com la garantia dels drets de les persones LGTBI, el tipus de discriminacions que contempla aquesta nova llei, com denunciar els casos, etc.

Les dates d’aquest acte organitzat conjuntament amb l’Àrea per a la igualtat de tracte i no discriminació de persones LGBT del Departament de Benestar Social i Família són:

  • 29 de gener: Barcelona a les 17 h
  • 4 de febrer: Vic a les 17 h
  • 5 de febrer: Girona a les 17 h
  • 20 de febrer: Lleida a les 12 h

28 de juny: Dia per l’Alliberament LGTB

Aquest dissabte és del Dia per l’Alliberament LGTB (lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals) i, com cada any, diverses entitats ofereixen activitats per commemorar-lo arreu del territori.

Un dels esdeveniments més rellevants és la celebració del Pride Barcelona, que es celebra des de l’any 2009 i l’organitzen les entitats socioculturals i empresarials LGTB de Catalunya. El principal objectiu és promoure el respecte a la diversitat mitjançant la cultura, el lleure i la visibilitat.

L’acte més important és la desfilada que es farà el mateix dia 28 de juny a Barcelona. La ruta començarà al Parc de les Tres Xemeneies (Avinguda Paral·lel, 49) i acabarà a l’Avinguda Maria Cristina, on es farà la festa final.

També destaquem el Festival de Cinema FIRE!! que enguany arriba a la seva 19a. edició. Aquesta Mostra Internacional de Cinema Gai i Lesbià tindrà lloc del 2 al 13 de juliol a la seu de l’Institut Francès de Barcelona i s’hi projectaran més de 40 pel·lícules i curtmetratges.

Una de les pel·lícules que s’hi podrà veure és “52 Tusdays”, que s’estrena al nostre país:

.

.

La directora de la pel·lícula, Sophie Hyde, va plantejar un rodatge sense guió i amb un únic requisit: rodar cada dimarts durant 52 setmanes i gravar el que anés passant.

El resultat és un collage d’imatges i emocions al voltant del personatge de Billie, una adolescent que es troba amb una mare que, de cop i volta, vol canviar de gènere.

.

.

.

Finalment, al web del Departament de Benestar Social i Família hi trobareu la pàgina “Lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals”, on s’hi recullen enllaços i recursos vinculats amb el tema com per exemple: un directori d’entitats, legislació o el mapa “El món des d’una perspectiva dels drets humans de les lesbianes i els gais”.