Programa DIL: integració laboral de persones amb discapacitat a la Generalitat

Què és el Programa DIL?

El Programa DIL (Dificultats d’Integració Laboral) s’adreça a persones que tenen com a mínim un 25% de discapacitat intel·lectual reconeguda amb l’objectiu que puguin accedir a un lloc de treball a la Generalitat de Catalunya.

La Generalitat, conscient de les dificultats de les persones amb discapacitat intel·lectual per accedir al món laboral i a la funció pública, va iniciar un projecte d’inserció laboral adreçat a aquest col·lectiu a través d’una sèrie d’acords de Govern que va suposar la creació de llocs de treball de caràcter temporal amb el suport d’entitats col·laboradores externes. Aquests acords van finalitzar l’abril de 2006, però el programa es va incorporar a la gestió pròpia dels recursos humans mitjançant convocatòries específiques d’accés a llocs de treball de caràcter fix.

Un dels eixos centrals d’aquest model consisteix en el seguiment individualitzat de cada treballador amb discapacitat que ha superat el procés selectiu per part d’un equip tècnic en inserció laboral format per dos professional: un referent laboral i un tècnic d’inserció laboral.

Les figures del referent i del tècnic d’inserció laboral

Les passes a seguir fins a la incorporació definitiva al lloc de treball comencen quan s’obre la convocatòria. Després d’haver-la presentat, si la persona candidata obté la plaça, passa una entrevista professional a fi de signar el contracte i començar la formació a l’Escola de l’Administració Publica de Catalunya (EAPC). Un cop acabada la formació, la persona treballadora s’incorporarà al lloc de feina on tindrà un període d’adaptació. Durant tot aquest itinerari comptarà amb el suport d’un equip tècnic d’inserció laboral i amb una persona referent al lloc de treball.

El tècnic o tècnica d’inserció vetllarà per l’adaptació al lloc de treball, així com per la millora de les condicions d’accés i d’incorporació, assessorant l’entorn laboral on treballarà la persona amb discapacitat i el personal referent. També establirà, en el cas que sigui necessari, la coordinació amb l’entorn familiar i associatiu i realitzarà seguiments periòdics amb la persona treballadora i l’entorn laboral per tal de recollir dades sobre l’evolució i fer propostes de millora.

La figura del referent laboral serà un company o companya proper de l’entorn de treball que vetllarà per l’adaptació de la persona amb discapacitat. Li explicarà i supervisarà les tasques a realitzar i actuarà com a facilitador en les relacions interpersonals a la feina. També farà de mediador amb l’equip tècnic d’inserció i serà una de les principals fonts d’informació per fer els seguiments laborals.

Legislació

L’article 40.5 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que correspon als poders públics garantir la protecció jurídica de les persones amb discapacitat i que han de promoure’n la integració social, econòmica i laboral. Per això, la normativa vigent estableix que a l’oferta d’ocupació pública s’ha de reservar una quota no inferior al 7%, del qual com a mínim el 2% de les places es reservarien per ser ocupades per persones amb discapacitat intel·lectual i el 5% restant per persones que acreditin qualsevol altre tipus de discapacitat. És en aquest marc legal que s’insereix el Programa DIL.

En aquest enllaç podeu ampliar la informació sobre el Programa DIL i conèixer el cas concret de Vanesa Ortega, que treballa com ajudant de serveis d’ofici general al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. I el blog de l’EAPC també l’hi dedica una  entrada, amb entrevistes i informació relacionada, publicada amb motiu de la celebració, el passat 3 de desembre, del Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat.

I, per acabar, us recomanem consultar l’àmbit d’integració sociolaboral de persones amb discapacitat del portal DIXIT on trobareu material documental i informatiu relacionat com notícies, publicacions, dossiers temàtics o vídeos de conferències, entre d’altres.

3 Comments Add yours

 1. Mª CARME RIERA VALLS ha dit:

  Tinc un fill de 22 anys amb discapacitat intelectual, grau provisional 48%. Actualment està formant-se en el Servei Prelaboral de Sant Boi de LLobregat. Nosaltres vivim a Olesa de Montserrat. Voldria saber que hem de fer per poder formar part del PROGRAMA DIL.

  1. martaparis ha dit:

   Bon dia, Ma Carme,

   En aquest enllaç pots trobar més informació sobre el programa DIL: http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_funcio_publica/Politiques-socials-prevencio-i-salut-laboral/pgov_politiques_socials/pgov_integracio_sociolaboral/. Esperem que et sigui d’utilitat.

Deixa un comentari